Müşteri Hizmetleri
0 216 473 80 00
Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası

whatsapp.jpgYabancı Uyruklular da  Sağlık Sigortası Güvencesinde

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de ikamet izni için gerekli olan bu ürün;  sigorta süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla, sigorta ettirenin hastalık ve/veya kazaya uğraması halinde bu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamalarını; sigortalının tabi olduğu poliçede belirtilen Sağlık Sigortası Genel Şartları’na ve Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’ne ve bu özel şartlara göre sağlık kurumları uygulama ilkelerine uygun hazırlanan teminat tablosundan poliçede belirtilen teminat, limit, ödeme yüzdesi ve istisnalara tabi olarak karşılar.

Yabancı uyruklular sağlık sigortası bir yıllık yapılır. Talep ederseniz iki yıllık da poliçe düzenleyebiliriz.

İş bu poliçe 10/05/2016 tarih ve 16/2016 sayılı vize ve ikametgah izni taleplerinde yaptırılacak sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari 

teminat yapısına uymaktadır.

yabanci-saglik.jpgHenüz Yabancı TC Kimlik numarası almamış kişilerin de Sağlık Sigortası Pasaport numarası ile yapılmaktadır.

Avantajları;

  • Anlaşmalı kredi kartlarına peşin fiyatına 8 taksit imkanı vardır.
  • Türkiye genelinde yaygın anlaşmalı sağlık kuruluşu ağı
  • Anlaşmalı kurumlarda özel indirim uygulamaları 

Güvence Kapsamı

Yatarak Tedavi Teminatları

Hastane hizmetleri (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, radyoloji vb.)
Hastanede kalınan süre içerisinde oda, yatak, yemek ve refakatçi masrafları
Kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer nakli
ESWL, Gama Knife giderleri
Koroner anjiyografi
Yatarak tedavi esnasında yapılan tüm tanı amaçlı biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji tetkikleri, radyolojik inceleme ve görüntüleme
Ameliyat sonrası fizik tedavi
Sigortalının günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olan ve sosyal bakımdan destek olunması amacıyla evde yapılan tıbbi bakım hizmetleri
Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
Besin zehirlenmesi, alçı uygulaması, basit yanık tedavileri gibi 24 saatten kısa sureli tıbbi tedaviler (gözlem, müşahede)
Bir kaza veya hastalık sonucunda uzuv kaybı olması halinde suni uzuv giderleri
Yoğun bakım ünitelerindeki tedaviler
Trafik kazası sonucu meydana gelen diş ve burun ile ilgili tedaviler

Ayakta Tedavi Teminatları

Doktor muayene
Tanı amaçlı incelemeler
İlaç
Fizik tedavi

CHECK UP Teminatı

Sigortalı ve/veya sigorta kapsamına dahil edilen kişiler hiçbir rahatsızlık olmadan ya da belirli bir hastalığı düşündürmeyecek kadar hafif önemsiz şikayetlerde yapılan genel ve kapsamlı sağlık taramasından (check-up'tan) geçirilecektir. Check-up hizmetinde aşağıda belirtilen hizmetler sunulacak ve işlemler sonucu elde edilen kişiye özel sağlık bilgisi sigortalı ile paylaşılacaktır. Check-Up paketi içeriği aşağıda belirtilmiş olup, Sigorta şirketi, paket içeriğinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Check-up hizmeti Sompo Japan Sağlık Destek Hattı'nı (0 850 2500 757) arayarak temin edilir. Sağlık destek hattının aranmaması durumunda Check Up teminatı kapsam dışıdır.Sigortalı check-up anlaşmalı kurumları arasından tercih ettiği kurumu belirterek check-up için randevusunun alınmasını sağlar. Check-up, yalnızca sigorta şirketinin check-up anlaşmalı kurumlarında geçerlidir. Check-up hizmeti poliçe başlangıç tarihinden 3 ay sonra kullanılabilecek olup yılda 1 defa ile sınırlıdır.

 

Check Up Paketi İçeriği - Yılda 1 kez geçerlidir.

Doktor Değerlendirmesi

Akciğer Grafisi (Tek Yönlü)

EKG (Kalp Elektrosu)

Kan Sayımı (18 Parametre)

Tam İdrar Tahlili Sedimentasyon

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)

Kolesterol (Total)

YABANCI SAĞLIK YILLIK PRİM

YAŞ PRİM
 18 - 25  145 TL
 26 - 30  195 TL
 31 - 35  209 TL
 36 - 40   235 TL
 41 - 45  309 TL
 46 - 50  310 TL
 51 - 55  410 TL
 56 - 60  470 TL
 61 - 64  740 TL

teklifal.jpg

 

Check Up Teminatı isteniyorsa yukarıdaki primlere ilaveten 120 TL daha ödenmesi gerekiyor.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sağlık Sigortası >>

Paylaş :

 
Copyright © 2014 Sigorta Merkezi Tüm hakları saklıdır.
Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası Fiyatları
Türkiye de yaşayan yabancılar için ikamet belgesi zorunlu sigorta alternatifli fiyatlarla yabancı uyruklular sağlık sigortası. Yabancılar için oturum izni sigortası. Yabancı uyruklu sağlık sigortası fiyatları
travel insurance,sağlık sigortası hesaplama,Foreign Health Insurance,yabancılar,yabancı uyruklu sağlık primi ne kadar,Health İnsurance,yabancı uyrukluların çalışma izni,private health insurance,private medical insurance,oturum izni,yabancılar için ikamet tezkeresi,yabancıların oturma izni alması,yabancıların genel sağlık sigortası,yabancı uyruklular için oturma izni,ikamet tezkeresi sağlık sigortası,ikamet tezkeresi için sağlık sigortası,yabancıların sağlık sigortası,oturma izni için sağlık sigortası,ikamet tezkeresi için genel sağlık sigortası,Yabancı uyruklu sağlık sigortası,Yabancı uyruklu özel sağlık sigortası,allianz yabancı uyruklu sağlık sigortası,emniyette geçerli yabancı uyruklu sağlık sigortası,ray sigortası yabancı uyruklu sağlık sigortası,zorunlu yabancı sigortası,zorunlu yabancı uyruklu sağlık sigortası,yabancı uyruklu sağlık sigortası,yabancı uyruklu sigortası,misafir sağlık sigortası,yabancı sağlık sigortası fiyatları,sompo japan yabancı sağlık,sompo japan elit sağlık