logo

HIZLI TEKLİF AL

Kasko / Trafik Sigortası

Yabancı Öğrenci Sağlık Sigortası 2020

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN ELİT YABANCI SAĞLIK SİGORTASI                         

whatsapp.jpg

YABANCI ÖĞRENCİ SAĞLIK SİGORTASI FİYATLARI 2020

YAŞ PRİM
 18 - 25    85 TL + 20 TL Kargo Ücreti
 26 - 30  105 TL  + 20 TL Kargo Ücreti
 31 - 35  105 TL  + 20 TL Kargo Ücreti

Türkiye de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin oturum izni alması için yapılması zorunlu olan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sağlık Sigortasıdır. Yabancı stajer öğrenciler de yabancı uyruklu öğrenci sağlık sigortası yaptırmak zorundadır.

whatsapp.jpg

Bu poliçe 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge' de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

 

Öğrenci Yabancı Sağlık Sigortanızı sitemizden teklif formu düzenleyerek yada       0553 922 40 00 numaralı telefonumuzu arayarak hemen yaptırabilirsiniz. Poliçe düzenlenip size hemen e mail yoluyla ulaştıralacak, police aslı da bir gün sonra elinizde olacak şekilde  kargo ile gönderilecektir.

teklifal.jpg

YABANCI ÖĞRENCİ SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI

 

TEMİNATLAR

ANLAŞMALI KURUM B TİPİ (EKO PLAN) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR.

 

ANLAŞMASIZ KURUM

AYAKTA TEDAVİ

Uygulama

Sigortalı Katılım Payı

Teminat Limitleri Toplam

Uygulama

Sigortalı Katılım Payı

Teminat Limitleri Toplam

Doktor

Yıllık

 

 

Yıllık

 

 

İlaç

Yıllık

 

 

Yıllık

 

 

Görüntüleme

Yıllık

 

 

Yıllık

 

 

Laboratuvar

Yıllık

40 %

2.000TL

Yıllık

40 %

2.000TL

Modern Teşhis

Yıllık

 

 

Yıllık

 

 

Fizik Tedavi

Yıllık (10 Seans)

 

 

Yıllık 10 (Seans)

 

 

Yardımcı Tıbbi Malzeme

Yıllık

 

 

Yıllık

 

 

 

YATARAK TEDAVİ

Uygulama

Sigortalı Katılım Payı

Teminat Limitleri Toplam

Uygulama

Sigortalı Katılım Payı

Teminat Limitleri Toplam

Ameliyat

Yıllık

0 %

Limitsiz

Yıllık

 

 

Hastanede Tedavi

Yıllık (180 gün)

0 %

Limitsiz

Yıllık

 

 

Oda Yemek Refakat

Yıllık (180 Gün)

0 %

Limitsiz

Yıllık (180 Gün)

 

 

Yoğun Bakım

Yıllık (45 Gün)

0 %

Limitsiz

Yıllık (45 Gün)

20 %

20.000 TL

Anjiyografi

Yıllık

0 %

Limitsiz

Yıllık

 

 

Anlaşmasız - Anlaşmalı Kurum Anlaşmasız

Anlaşmalı Kurumda Vaka

 

0 %

 

TTB

Anlaşmasız Kurumda Vaka

 

 

Doktor

Başı Geçerli

 

 

Başı Geçerli

 

 

Suni Uzuv (Yapay

Yıllık

0 %

5.000 TL

Yıllık

20 %

2.500 TL

Uzuv)

 

 

 

 

 

 

Kemoterapi -

Yıllık

0 %

10.000 TL

Yıllık

20 %

5.000 TL

Radyoterapi - Diyazliz

 

 

 

 

 

 

Küçük Müdahale

Yıllık

0 %

10.000 TL

Yıllık

20 %

5.000 TL

Rehabilitasyon

Yıllık

0 %

5.000 TL

Yıllık

20 %

2.500 TL

Trafik Kazası Sonucu

Yıllık

20 %

1.000 TL

Yıllık

20 %

500 TL

Diş Teminatı

 

 

 

 

 

 

Ameliyat Sonrası Fizik

Yıllık (20 Seans)

0 %

1.000 TL

Yıllık (20 Seans)

20 %

500 TL

Tedavi

 

 

 

 

 

 

Evde Bakım

Yıllık (45 Gün)

20 %

1.000 TL

Yıllık (45 Gün)

20 %

500 TL

 

1.YABANCI ÖĞRENCİ SAĞLIK SİGORTASININ KONUSU VE KAPSAMI

Bu sigorta ile, SOMPO JAPAN Sigorta A.Ş. (sigortacı) ; sigorta süresi içinde, sigortalının ve / veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta ettiren / hastalık ve / veya kaza halinde bu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamalarının; sigortalının tabi olduğu poliçede belirtilen , Sağlık Sigortası Genel Şartları, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliğine ve bu özel şartlara göre , sağlık kurumları uygulama ilkelerine uygun hazırlanan teminat tablosundan poliçede belirtilen teminat, limit, ödeme yüzdesi ve istisnalara tabi olarak karşılar.

 

 1. SİGORTANIN SÜRESİ

Sigorta süresi bir yıldır ve sigorta sözleşmesi, poliçede belirtilen başlangıç tarihinde Türkiye saati ile öğlen 12.00'da yürürlüğe girer, poliçede belirtilen bitiş tarihinde öğlen 12.00'da sona erer. Sigortacının sorumluluğu, sigortacı tarafından başvurunun kabul edilip düzenlenen poliçenin teslimini müteakip, poliçe priminin tamamının veya peşinatının sigorta ettiren/sigortalı tarafından ödenmesi ile başlar.

 

 1. TANIMLAR

Bu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumu; EKO PLAN ( EKO NETWORK) anlaşmalı olan ve bu anlaşma gereği sigortalıların, sigorta süresi içerisinde,

sigortacıdan teminat, limit ve ödeme yüzdesi dâhilinde provizyon alarak hizmet alabildikleri hastane, poliklinik, tanı merkezleri, laboratuvar ile bu kurumlar bünyesinde hizmet veren ve sigortacının yapmış olduğu sözleşme şartlarını kabul eden kadrolu doktorlar, gerçek kişi ve/veya kurum ve/veya kuruluşları ifade eder.

 1. Bekleme Süresi

Sigortalının yatarak tedavi sağlık giderlerinin ilgili teminat kapsamında değerlendirilmesi için sigorta başlangıç tarihinden itibaren geçmesi gereken süredir.

 

 1. Beyan Yükümlülüğü

Sigorta ettirenin, sigorta sözleşmesi için yapılan başvuru sırasında, sigortalı adaylarının mevcut tüm rahatsızlıklarını veya rizikonun takdirine etkili olacak hususları, eksiksiz ve yazılı bildirmesi gerekliliğini ifade eder.

 

 1. Bilgilendirme Formu

Gerek sigorta sözleşmesinin görüşülmesi gerekse kurulması sırasında sözleşmenin konusu, teminatları ve diğer özellikleri hakkında oluşabilecek bilgi eksikliklerinin giderilmesi ile sözleşmenin devamı sırasında ortaya çıkabilecek ve işleyişi ile ilgili olarak sigorta ettireni, sigortalıyı etkileyebilecek nitelikteki değişiklik ve gelişmelerden ilgililerin haberdar edilebilmesini teminen sigortacı tarafından verilen bilgileri içeren ve sigorta ettiren tarafından imzalanması gereken formu ifade eder.

 

3.5.Doktor

Hastalığının teşhis ve tedavisi amacıyla kendisine başvuran hastanın her türlü teşhis ve tedavisi için lisansı olan Tıp Fakültesini bitirmiş ehliyetli kişidir.

 

3.6.Katılım Payı

Sigortacının sorumlu olmadığı ve sigorta sözleşmesi/poliçe ve eklerinde yer alan teminat, limit ve yüzdeleri gösteren teminat tablosuna göre belirlenen sigortalı tarafından üstlenilmesi/ödenmesi gereken tazminat  tutarını ifade eder.

 

3.7.Kaza

Sigortalının doğal oluşan şartlardan veya herhangi bir hastalıktan kaynaklanmayan, ani ve dışarıdan gelen bir olay nedeniyle iradesi dışında meydana gelen olaylarla karşılaşmasını ifade eder.

 

3.8.Önceden Mevcut Hastalık

Belirtisinin / bulgusunun veya teşhisinin / tedavisinin başlangıcı, sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan rahatsızlıklar ile gelişim süreci açısından sigorta başlangıç tarihinden öncesine dayalı rahatsızlıklar ve bunlara bağlı olarak gelişen komplikasyonları ifade eder.

 

3.9.Poliçe

Sompo Japan  Sigorta A.Ş. tarafından düzenlenen özel sağlık sigortası sözleşmesidir.

 

 1. Sigorta Şirketi / Sigortacı

Bu sigorta sözleşmesinin düzenlendiği ülkede, ülkenin kanunları gereğince tescil edilip işletme ruhsatı almak kaydıyla, sigorta ettiren tarafından ödenen prim karşılığında, sigortalıya ya da tazminattan yararlanacağı belirtilmiş kişiye, rizikonun gerçekleşmesi halinde tazminat ödemeyi üstlenen kurumu ifade eder.

 

 1. Sağlık Sigortası Genel Şartları

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan ve tüm sigorta şirketleri tarafından aynı şekilde uygulanan genel işlem koşullarını ifade eder.

 

 1. Sigorta Ettiren

Bu sigorta sözleşmesi için sigortacıyla sözleşmeyi kuran , bu sigorta sözleşmesinin kapsamı dahilinde prim ödeme sorumluluğunu üzerine almış gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder.

 

 1. Sigortalı / Sigortalılar

Sağlık giderleri bu sigorta sözleşmesi ile teminat altına alınan, risk gerçekleştiğinde tazminat bedelini talep hakkı bulunan ve Türkiye'de ikamet eden poliçede ismi yazılı kişi ya da kişileri ifade eder.

 

 1. Tarife/ Prim

Sigortacının hem toplam ve hem de ilgili sigorta sözleşmesi kapsamında yapmış olduğu hasar ödemeleri ile tarifelerin hazırlanması, sigorta sözleşmelerinin düzenlenmesi, tarife primlerinin tahsil edilmesi, personel ve ilgili diğer giderler, sigorta aracılarına aracılık faaliyetleri dolayısıyla ödenen miktarlar veya sigortacı tarafından yapılan istihsal harcamaları, anlaşmalı kurum sağlık harcamaları, sağlık enflasyonu ve piyasa şartlarını da dikkate alarak aktüeryal prensipler doğrultusunda her dönem; yaş, cinsiyet, ikamet ettiği il için sigortacı tarafından belirlenecek primi ifade eder.

 

3.15.Tazminat

Sigorta sözleşmesi kapsamında, sigorta süresinde risk ve tanı ve/veya tedavi işlemlerinin gerçekleşmesi sonrasında, tıbbi gereklilik koşulunu sağlayan ve doktor tarafından yazılı olarak planlanan tanı ve/veya tedavi işlemlerine ait giderlerden, fatura veya bunun yerine geçen (sayman mutemet alındısı, fiş vb.) sair belge asılları karşılığında sigortacı tarafından karşılanan tutarı ifade eder.

 

3.16.Teminat

Sompo Japan Sigorta'nın Elit (Yabancılar için) Özel Sağlık Sigortası poliçesi özel şartları ve Özel Sağlık Sigortası Genel Şartları gereği sigortalıya verdiği taahhütleri ifade etmektedir.

 

3.17.T.T.B. Asgari Ücret Tarifesi

Türk Tabipler Birliği (T.T.B.)'nin sağlık hizmetlerinde uygulanması gereken en az ücretin belirlenmesine yönelik bir tarifedir. Bu tarifede her bir tıbbi işlem için "birim değer" belirlenmiştir. Herhangi bir tıbbi işlem için asgari ücret, bu birim değer ile T.T.B.'nin her il için ayrı olmak üzere genellikle yılda iki kez belirlediği genel katsayının çarpımı ile bulunur.

 

3.18.Zeyilname

Poliçenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve sigortacının üstlendiği riskin, nitelik veya büyüklüğünü değiştiren herhangi bir durum nedeniyle poliçeye ek olarak düzenlenmiş ve aynı yasal yetkiye sahip yazılı belgeyi ifade eder.

 1. Acil Durum

Kapsam dısı olmayan ani bir hastalık, kaza veya yaralanma sonucu meydana gelen ve hastanenin acil servisinde 24 saat içinde müdahale edilmediği hallerde sigortalının hayatını tehlikeye sokan durumlardır.

SOMPO JAPAN  SİGORTA tarafından belirlenen "acil durum" aşağıdaki halleri içermektedir.

 1. Akut batın,
 2. Akut masif kanamalar,
 3. Ani felçler,
 4. Astım krizi ve akut solunum problemleri,
 5. Donma, soğuk çarpması,
 6. Elektrik çarpması,
 7. Ciddi Göz yaralanmaları,
 8. Isı çarpması,
 9. Ciddi İş Kazaları, uzuv kopmaları,
 10. Kalp krizi ve ritm bozuklukları, hipertansiyon (poliçe öncesine dayanan durumlar kapsam dışıdır)
 11. Omurga ve alt-üst ekstremite Kırıkları
 12. Kişinin yüksekten düşmesi veya kişinin üzerine bir cismin düşmesi(hayati tehlike oluşması halinde)
 13. Şuur kaybına neden olan durumlar (Teminat dışı kalan haller sonucu oluşan şuur kayıpları hariç)
 14. Suda boğulma,
 15. Tecavüz,
 16. Trafik kazası, krizleri
 17. Yanıklar (2. Derece ve üzeri),
 18. Zehirlenmeler
 19. 39,5 derece ve üstü ateş
 20. Delici ve/veya kesici alet yaralanmaları

 

 1. Hizmet Sağlayıcı

Sağlık sigortası alanında Sigortacı'ya ve Sigortacı'nın sigortalılarına tarafsız kurum yönetimi hizmetlerini sunan şirketi ifade eder. 7 gün 24 saat provizyon ve danışmanlık hizmetini verir.

 

 1. YABANCI ÖĞRENCİ SAĞLIK SİGORTASININ TEMİNATLARI

  1. Yatarak Tedavi Teminatı ( Ana Teminat )

Yatarak Tedavi teminatı cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale ,koroner anjiografi giderlerinden oluşur. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri bu teminattan karşılanır.

Bu teminatın kullanılabilmesi için gereken şartlar aşağıdaki gibidir;

 • Sigortalının  anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi,
 • Sigortalının anlaşmalı olan hastane ile Sompo Japan Sigorta A.Ş.'nin sigortalının tedavi göreceği branş adına Sompo Japan Sigorta Elit (Yabancılar için) Sağlık Sigortası anlaşmasının olması,
 • Tedavi talep edilen rahatsızlığın Sompo Japan Sigorta Elit (Yabancılar için) Sağlık Sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması.
 • Yatış gün sayısı bir poliçe dönemi içerisinde en fazla 180 gündür.

Yatarak tedavi teminatı anlaşmasız kurumlarda  20.000 TL % 80 şirket katılımlıdır.

 

4.1.a Ameliyat Masrafları Teminatı

Yatarak tedavilerde, sigortalının tedavisinin cerrahi bir müdahaleyi gerektirdiği hallerde (genel anestezi altında gerçekleştirilen ve/veya genel anestezi altında gerçekleştirilebilecekken lokal anestezi altında yatış olmadan yapılan T.T.B. Asgari Ücret Tarifesine göre 150 birim ve üzerindeki cerrahi tedaviler) Ameliyathaneye girişten ameliyathaneden çıkışa kadar yapılan her türlü masraf (oda, refakat hariç), (ameliyat, anestezi, asistan,sarf malzemeleri, poliçede yazılı limit uygulama ve muafiyetler çerçevesinde karşılanır. Dış gebelik, Anjioplasti, koroner ve serebral anjiografi masrafları ile ameliyat esnasında takılan herhangi bir protez, teminattan karşılanır.

Aynı veya ayrı kesilerde yapılan ameliyatlarda Operatör, Narkozitör, Asistan ve Anestezi ücretleri TTB genel ilke ve esasları doğrultusunda, poliçe teminat ve limitleri oranında uygulanır.

Ayrıca, anlaşma dışı hastanelerde Ameliyathane açılış ücreti Operatör ücretinin % 30'u ile sınırlıdır.

Tedavilerin birden fazla ameliyat gerektirdiği durumlarda tek ameliyat limiti dahilinde ödeme yapılır. Tek anestezi altında (aynı kesi ile) birden fazla ameliyatın yapılması ve bunların hepsinin sigorta teminat kapsamına girmemesi halinde operatör ücreti, kapsama giren ameliyat sayısına orantılı olarak ödenir.

Tek anestezi altında (ayrı veya aynı kesiyle) birden fazla ameliyatın yapılması durumunda TTB'nin yayınladığı genel ilkelerin 3. ve 4. Maddeleri geçerlidir.

Yanlış teşhis ve tedavi sonucunda yeniden yapılacak tedavilerden, buna neden olan kurum veya doktorlar sorumludur.

 

Hastaneden taburcu olduktan sonra meydana gelecek Ameliyat Masrafları teminatına konu olacak gereksinimler aynı hastalık için olsa dahi, ayrı bir ameliyat olayı sayılacaktır.

 

 1. Hastane Tedavi Teminatı

Sigortalının tedavisinin cerrahi müdahaleyi gerektirmediği ve/veya ameliyat öncesi ve sonrası durumlarda yatarak tedavi gördüğü sağlık kuruluşunda oluşan;

 • Doktor viziteleri, konsültasyonlar, ilaçlar,
 • Tahlil, röntgen gibi her türlü tetkikler,
 • Kan, kan plazması dahil olmak üzere tüm gerekli hizmet ve malzemeler, oksijen, serum, pansuman, enjeksiyon ve benzeri uygulamalar,
 • Trafik kazası sonrası acil diş tedavisi ile ilgili masraflar,
 • Hemşirelik hizmetleri, tıbbi amaçlı servis hizmetleri v.b hizmetler için oluşan masraflar
 • Poliçede yazılı limit, uygulama ve muafiyetler dahilinde karşılanır.

 

Hastaneden taburcu olduktan sonra meydana gelecek Hastane Tedavi Masrafları teminatına konu olacak gereksinimler aynı hastalık için olsa dahi, ayrı bir hastalık olayı sayılacaktır. Yatış gün sayısı bir poliçe dönemi içerisinde en fazla 180 gündür.

 

teklifal.jpg

 1. Oda -Yemek - Refakatçi Masrafları Teminatı

Sigortalının hastanede yatarak tedavisinin gerçekleşmesi halinde oluşan standart oda, yemek ve refakatçi masraflarını poliçede belirtilen günlük teminat limiti ve uygulaması dahilinde karşılanır. Yatış gün sayısı bir poliçe dönemi içerisinde en fazla 180 gündür.

 

 1. Yoğun Bakım Teminatı

Sigortalının hastanede yatarak tedavisinin gerçekleşmesi halinde oluşan yoğun bakım ünitesi masraflarını (yatak-yemek ücreti, yoğun bakımda demirbaş kullanılan aletlerin kullanım ücretleri; monitorizasyon v.b. diğer makinelerin ücretleri, yoğun bakımda yapılan işlemler için gerekli sarf malzemeler; havalı yatak ile iv. pump ücretleri) günlük teminat limiti ve uygulaması

dahilinde temin eder.

Yoğun bakımda iken yapılan tetkik ve tedavi masrafları (laboratuar ve ilaç masrafları, yoğun bakıma özgü olmayan ücretler) yatarak tedavi teminatı/hastane tedavi teminatı kapsamında değerlendirilir.

Yoğun bakımda kalınan süre için yapılan refakatçi masrafları teminat kapsamında değildir.

Aynı veya değişik hastalıktan dolayı da olsa poliçe dönemi içerisinde sağlık kuruluşunda kalış süresi azami 45 gün ile sınırlıdır.

 

 1. Radyoterapi , Kemoterapi ,Diyaliz teminatı

Sigortalının ayakta ya da yatarak tedavilerde kemoterapi,radyoterapi ve dialize yönelik olarak yapılan (tetkik, oda-yemek-refakatçi masrafları da dahil) her türlü masraf poliçede belirtilen limit, uygulama ve muafiyetler çerçevesinde karşılanır.

Bu teminatın limiti yıllıktır. Kemoterapi ve radyoterapi sonrasında hastalığın seyrini değerlendirmek için yapılan muayene ve tetkiklere ait giderler ilgili teminatlardan ödenir, bu teminattan ödenmez.

 1. Ayakta Tedavi Teminatı

Ayakta tedavi; Muayenehanelerde ya da Sağlık Kuruluşu'nda ayakta gerçekleştirilen doktor muayenesi, doktor tarafından gerekli bulunan reçeteli ilaç, sarf malzemeleri, teşhise yönelik laboratuar testleri, tüm endoskopik uygulamalar, anjiografiler (kardiyak ve serebral anjiografiler hariç), MR anjio, radyografik incelemeler, nükleer tıp ve algoloji uygulamaları; büyüklüğüne bakılmaksızın bir veya birden fazla her türlü ben ve siğil (nevüs, verruca) alımı, TTB asgari ücret tarifesinde 150 birime kadar olan her türlü cerrahi müdahale ve diğer tedavi (serum, alçı, pansuman, apse drenajı v.b.) masraflarını poliçede belirtilen teminat limiti ve uygulaması dahilinde karşılanır.

 

Bu teminatın kullanılabilmesi için gereken şartlar aşağıdaki gibidir;

 • Sigortalının  anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi,
 • Sigortalının anlaşmalı olan hastane ile Sompo Japan Sigorta A.Ş.'nin sigortalının tedavi göreceği branş adına Sompo Japan Sigorta Elit (Yabancılar için) Sağlık Sigortası anlaşmasının olması,
 • Tedavi talep edilen rahatsızlığın Sompo Japan Sigorta Elit (Yabancılar için) Sağlık Sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması.
 • Ayakta tedavi teminatı tek başına alınamaz .

 

Ayakta Tedavi teminatı poliçe dönemi içerisinde maksimum 2000 TL %60 şirket katılımını aşamaz.

 

 1. Doktor Muayene Teminatı

Ayakta tedavilerde özel muayenehane açmaya ehliyetli doktorlara ve / veya sağlık kurumlarına ödenen muayene ücretleri, poliçede yazılı limit, uygulama ve muafiyetler çerçevesinde karşılanır.Teşhise yardımcı olmak amacıyla muayene esnasında

doktorun bizzat yapmış olduğu teşhis yöntemlerine ilişkin giderler doktor muayene teminatı içerisinde değerlendirilir.İlk muayenedeki tanı ile ilişkili olarak aynı doktorun 10.güne kadar yaptığı muayenelere ilişkin giderler teminat kapsamı dışındadır.

 

 1. İlaç Teminatı

Ayakta tedavilerde, doktor tarafından muayene sonrası düzenlenen reçetede yazılı olan ve sadece T.C.Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç ruhsatı almış, farmasotik (ilaç niteliğindeki) ürünlere ait ilaç giderleri poliçede yazılı limit, uygulama ve muafiyetler çerçevesinde karşılanır.

 

 1. Tahlil Teminatı

Ayakta tedavilerde, doktorun yazılı talebiyle laboratuar tahlilleri için yapılan masraflar poliçede yazılı limit,uygulama ve muafiyetler dahilinde karşılanır.

 

 1. Röntgen Teminatı

Ayakta tedavilerde, doktorun yazılı talebiyle yapılan TTB asgari ücret tarifesine göre 75 birim ve altındaki tüm tetkikler röntgen olarak nitelendirilerek poliçede yazılı limit, uygulama ve muafiyetler çerçevesinde karşılanır. (Basit direkt grafikler ,(ilaçsız), solunum fonksiyon testi, odiometri, timpanogram, görme alanı, doppler USG, EKG, eforlu EKG, EKO, EMG, EEG, USG vb.)

 

 1. Modern Teşhis Teminatı

Ayakta tedavilerde, röntgen teminatında belirtilen yöntemler dışında yapılan her türlü tetkik,Tomografi, Sintigrafi, Skopiler, Ürografi, MR, Doppler, Elektron

 

Anjio, MR Anjio, Positron Emission Tomografi, Gated Spect OGS Yöntemi ve Vazodilatör Perfüzyon Tekniği için poliçede yazılı limit, uygulama ve muafiyetler

çerçevesinde karşılanır.

 

 1. Fizik Tedavi ve Rahabilitasyon Teminatı

Sigortalının sigorta yılı içinde ayakta / yatarak fizik tedavi görmesi suretiyle ve nörolojik hastalıklar, ağır travma, el-kol-bacak ampütasyonu ve her türlü cerrahi müdahale sonrası yitirdiği yaşam aktivitelerini (koltuk değnekli veya değneksiz yürüme, yeme içme, elbise giyip çıkarma, tuvalete oturma merdiven inip çıkma) yeniden kazanabilmesi için kendisine verilen fonksiyonel eğitim (rehabilitasyon) ile ilgili tüm giderleri, tedavinin yatarak yapılması ve bu durumun Sigorta Şirketi tarafından kabul edilmesi

koşuluyla oda, yemek ve refakatçi için yapılan masrafları da poliçede belirtilen limit, uygulama ve muafiyetleri dahilinde karşılar. Yoğun bakım haricinde yapılan rehabilitasyonlar fizik tedavi teminatı kapsamında değerlendirilir. Yıllık 10 seans ile sınırlıdır. Rahatsızlık şekline göre ayakta ya da yatarak tedavi kapsamında değerlendirilir. Akut hastalıklar dışında fizik tedavi masrafları sigorta başlangıç tarihi itibariyle 12 ay sigorta kapsamı dışındadır.

 

4.2.g Küçük Müdahale Teminatı

Sigortalının ayakta tedavilerde pansuman, enjeksiyon, kulak yıkama, alçı uygulaması,oksijen verilmesi, apse drenajı, mide yıkama, serum takılması, endoskopik küçük cerrahi müdahaleler, endoskopik biyopsi, büyüklüğüne bakılmaksızın bir veya birden fazla her türlü ben ve siğil alımı (nevüs, verruca), lipom alımı, parasentez, koterizasyon, krioterapi, algoloji

uygulamaları hastanede kullanılan monitör cihaz ücretleri, müşahede yatak ve benzeri müdahale masrafları ile TTB asgari ücret tarifesinde 150 birime kadar olan cerrahi müdahalelerin gerektirdiği masraflar poliçede yazılı limit,muafiyet ve uygulamalar dahilinde karşılanır. Müdahale ile ilgili muayene, tetkik ve ilaç masrafları yine bu teminattan karşılanır. Aynı seansta yapılan birden fazla müdahalenin birimleri toplamı 150 ve daha yukarıda olsa bile, eğer içlerinde tek başına birimi 150 ve daha yukarı olan bir müdahale yok ise, küçük müdahale teminatı kapsamında değerlendirilir.

 

 1. Diğer Teminatlar

Sigortalının, hastalık sonucu çalışamaması nedeniyle elde edemediği kazançlar için günlük iş görememe parası, bakıma ihtiyaç duyar duruma geldiği takdirde bakım nedeniyle doğan giderler veya gündelik bakım poliçe teminat kapsamı dışındadır.

 

 1. Evde Bakım Teminatı

Sigortalıyı tedavi eden doktorun zorunlu görmesi halinde, gerektiğinde sigortacının görevlendireceği ikinci bir doktor veya doktorların da onaylaması şartıyla, Sigortalının kendi evinde bir hemşirenin bakımı altına alınması halinde oluşan masraflarını poliçede belirtilen teminat limiti ve uygulaması dahilinde temin eder.Sigortalının Evde Bakım Teminatı'ndan yararlanabilmesi için, trakeostomili, sık orotrakeal aspirasyon gereksinimi, enteral beslenme ihtiyacı, TPN / IV sıvı desteği ihtiyacı, ventilatöre bağımlı olması ve solunum yetmezliği, ileri dönem onkoloji hastaları ve ağrı protokolünün uygulanıyor olması gereklidir.Sigortalının, günlük yaşam aktivitelerini tek başına yerine getiremiyor olması, inkontinans ya da immobilize olması, yemeğinin yedirilmesinde yardıma gereksinimi olması, ağız yolu ile ilaç alıyor olması, tam banyo ihtiyacı ya da yardımla banyo yapabiliyor olması, üriner kateterinin olması, evde yalnız yaşıyor ve sosyal desteğe gereksinimi olan kronik hastalığı olması Evde Bakım Teminatı kapsamına girmez.

Sigortalının bakımını üstlenecek hemşirenin sağlık eğitimi veren resmi devlet okullarından veya yurt dışındaki muadili sağlık eğitim kurumlarından mezun olmuş olması ve sigortalıyla akrabalık ilişkisinin olmaması gerekmektedir. Seçilen planda "evde hemşire bakımı" teminatı var ise şirketimizin anlaşmalı bulunduğu kurumdan teminat tablosunda belirtilen limitler ve gün sayısı ile sınırlı olacak şekilde hastane tedavi teminatından karşılanır.

 

4.3.b Trafik Kazası Sonucu Diş Teminatı

Poliçenin geçerlilik süresi içerisinde meydana gelen bir trafik kazası sonucu oluşan durumlarda yalnızca trafik kazası sonucu meydana gelen durumun düzeltilmesine yönelik olan diş ile ilgili tedavilerin giderlerini, trafik kaza raporu ve adli

rapor ile belgelenmesi halinde karşılanır. Tedavinin kazayı takip eden 90 gün içerisinde yaptırılması gerekir. Bu teminat yıllık 1000 TL ile sınırlı olup

%20 sigortalı katılım payı bulunmaktadır.

 

4.3.c.Yardımcı Tıbbi Malzeme

Sigorta başlangıç tarihinden sonra meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu sigortalıya uygulanan tedavinin bir parçası olarak, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel: atel(orthez, brace, aktif ankle, bon spur ped), ortopedik tabanlık, walker, elastik bandaj, kol askısı, korse, varis çorabı,nebulizatör, işitme cihazı, boyunluk, dizlik, bileklik, oturma simidi, koltuk değneğinden ibaret tıbbi malzemeler bu teminat kapsamında

poliçede belirtilen yıllık limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır. Yukarıda sayılanların dışındaki yardımcı tıbbi malzemeler kapsam dışındadır.

 

4.3.d Suni Uzuv ve Protez Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya hastalık sonucu gerekli olacak suni uzuv ve rekonstrüktif protezler için yapılan harcamalar poliçede yazılı limit,uygulama ve muafiyetler çerçevesinde karşılanır.

Suni organ için yapılacak tıbbi ve cerrahi müdahaleler bu teminat kapsamı dışındadır. Bu teminata gözlük-cam-çerçeve, lens, diş protezleri, tekerlekli sandalye masrafları dahil değildir.Ameliyat esnasında kullanılan protezler bu teminattan değil ilgili diğer teminatlardan (yatarak -ayakta tedavi teminatı v.b.) poliçede yazılı limit uygulama ve muafiyetler çerçevesinde karşılanır.

Sigorta başlangıç tarihinde varolan maluliyetler için kullanılacak olan suni uzuvlar, varolan suni uzuvların yenilenmesi ve diş protezlerine ilişkin giderler poliçe kapsamı dışındadır.

 

4.3.e. Tıbbi Danışmanlık ve Ambulans (KARA) Teminatı

Tıbbi Danışmanlık Acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak sigortalıya karşılaştığı sağlık problemi konusunda bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, hastane, teşhis merkezleri, eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemleri konusunda alınması gereken önlemler ile ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez.Tanımlar bölümünde acil durumlar adı altında belirlenmiş olan durumlarda Ambulans hattımızı arayarak ücretsiz danışmanlık hizmeti alınabilecek ve kara ambulansı hizmetinden yararlanabilecektir. Üçüncü şahıslardan alınacak bu hizmet sırasında meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluktan Sompo Japan Sigorta sorumlu tutulmayacaktır. Anlaşmalı ambulans hizmetinin bulunamaması durumunda yerel kara ambulansı kullanılır. Bu tutar vak'a başı 200 TL ile sınırlıdır.

 

5.BEKLEME SÜRELERİ

Aşağıda yazılı hastalıklar ve komplikasyonlarının teşhis ve tedavi (ayakta ve yatarak tedaviler)  harcamaları , rahatsızlığın  ani ve kaza sonucu olarak

ortaya çıkmasına bakılmaksızın sigorta başlangıç tarihinden itibaren 12 ay boyunca sigorta kapsamı dışındadır.

 

 1. Her türlü kitle (tümör, lipom, verrü, nevüs, polip, nodül vb.), kist (deri-deri altı, böbrek, vajinal vb.) ile ilgili sağlık harcamaları
 2. Anorektal hastalıklar (hemoroid, fissür, fistül, sfinkterotomi, pilonidal sinüs, perianal abse vb.),
 3. Her türlü fıtık (göbek, kasık, mide, omurga), omurga ve intervertebral disk hastalıkları, eklem rahatsızlıkları (menisküs, bağ lezyonları, omuz, dirsek, ayak bileği, diz, kalça eklemi ve bağ rahatsızlıkları vb.), tünel sendromları,higroma, trigger finger ile ilgili sağlık harcamaları,
 4. Rahim, rahim ağzı, over ve tuba (yumurtalık ve tüpler) hastalıklar, bartolin kisti ve absesi, endometriosis,adhezyolizis, inkontinans, sistorektosel ve kadın üreme organlarının deformasyonu sonucu gerçekleşecek her türlü sağlık harcamaları,
 5. Böbrek, mesane, idrar yolu hastalıkları ve taşları, ESWL, diyaliz ile ilgili sağlık harcamaları, meme ve prostat hastalıkları (TUR dahil),
 6. Sinüzit ve sinüs cerrahisi, bademcik, genizeti, konka hipertrofisi, işitme cerrahisi (timpanoplasti, kulağa tüp takılması, stapedektomi) ve, göz hastalıkları (katarak, glokom, retina hastalıkları vb.),
 7. Tiroid ve paratiroid bezi hastalıkları,
 8. Karaciğer hastalıkları (Hepatit B ve C, siroz vb.), karaciğer biyopsisi, kist hidatik, pankreas ve kaza sonucu hariç dalak hastalıkları, safra kesesi, safra taşları ve safra kanalları rahatsızlıkları, mide ve yemek borusu, ince ve kalın bağırsak hastalıkları, GIS kanamaları, divertiküllere bağlı rahatsızlıklar,
 9. Kalp ve damar sistemi hastalıkları (koroner by-pass, anjio, anjioplasti, anevrizma, kalp kapağı ve kalp pili, varis ) beyin hastalıkları (kanamaları dâhil) ve felç ile ilgili sağlık giderleri,
 10. Her türlü kronik hastalık (hipertansiyon, diabet, KOAH, astım), tüm romatolojik ve otoimmün hastalıklar (multipl skleroz, SLE, romatoid artrit vb.), inflamatuar barsak hastalıkları (ülseratif kolit, crohn), epilepsi, sarkoidoz tanı ve tedavilerine yönelik girişimler, her türlü kanser tedavisi (kemoterapi, radyoterapi ve diğer giderler)
 11. Sigortacı, Sigortalı/Sigorta ettirenin beyanını/belgeleri değerlendirerek poliçe ekine yazmak kaydı ile yukarıda belirtilen bu hastalıklara ait bekleme sürelerini uzatabileceği gibi, bunlar dışındaki hastalıklara da bekleme süresi koyabilir.
 12. Akut hastalıklar dışında fizik tedavi ve rehabilitasyon masrafları, 12 ay boyunca sigorta kapsamı dışındadır.
 13. Endoskopik işlemler ve girişimsel  tanı yöntemleri ile ilgili tüm giderler.
 14. Merkezi sinir sistemi hastalıkları ve akut ya da kronik polinöropatiler ile ilgili  teshis ve tedavi giderleri

 

 1. TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

Sağlık Sigortası Genel Şartları' nın 2. ve 3. Maddesine ek olarak aşağıda yazılı haller ve komplikasyonları sigorta teminatı dışındadır;

 1. Sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıkları ile ilgili her türlü sağlık harcamaları, sigortalılık dönemi öncesinde uygulanan ameliyat ve tedavilerin nüksetmesi ve komplikasyonları,
 2. Sompo Japan Sigorta Elit (Yabancılar için) Sağlık Sigortası anlaşmalı kurumları dışında gerçekleşecek tedavilere ait sağlık giderleri(acil durumlar da dâhil

)

 1. Poliçede belirtilen kullanım adedini ve/veya teminat limitini ve/veya katılım payını aşan ayakta tedavi giderleri,

6.4.İlaçlar, tetkikler için kullanılan kontrast maddeler, malzeme masrafları ve aşı giderleri, yardımcı tıbbi malzemeler, koltuk değneği, bileklik, elastik bandaj, boyunluk, tekerlekli sandalye, korseler, ortopedik ayakkabı, tabanlık, bot, terlik, buz kesesi ve her türlü diğer ortopedik destekleyicilere ait giderlerdir enjektör, ıtriyat, hidrofil pamuk, alkol ve kolonyalar; termofor, cilt sabunları, diş macunları; işitme cihazı, şeker stripleri ve şeker ölçüm cihazı, tatlandırıcılar, diyet amaçlı ürün ve ilaçlar vb.,

6.5.5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ilgili maddesi gereği sağlık hizmetlerinden yararlananların ödemekle yükümlü oldukları katılım payları, Uzman Hekim Raporu ve Sağlık Kurulu Raporları için oluşacak sağlık giderleri,

 1. Diş, diş eti, çene kemiği, çene eklemi ve ağız çene cerrahisine yönelik her branşta muayene, tetkik, tedavi ve bunların komplikasyonlarına ait her türlü giderler,
 2. Gözdeki kırılma kusuru (miyopi vb.) cerrahisi ile şaşılık ve görme tembelliği, gözlük camı, çerçevesi, her türlü kontakt lens giderleri, lens solüsyonları ve bunlarla ile ilgili giderler,
 3. Yurtdışında gerçekleşen ilaç masrafları ve her türlü sağlık gideri, yurtdışından getirilecek olan her türlü ilaç,
 4. Ambulans ücretleri(anlaşmasız), yol, gündelik iş görememe, gündelik bakım, rehabilitasyon, check up, ikinci refakatçi ücretleri, lüks ve suit oda farkları ve özel harcamalar, Mahalli olarak lisanslı ambulans dışındaki nakliye masrafları,
 5. Kısırlık tanı ve tedavisi, yardımla üreme teknikleri ile ilgili tüm tetkik ve tedaviler (follikül takibi, histerosalpingografi, spermiogram, adhezyolizis, suni döllenme, tüp bebek, düşük araştırması, embriyo redüksiyonu vb.) tedavi amaçlı olsa dahi her türlü sünnet (fimozis vb..) kişi cinsel fonksiyon bozuklukları ile ilgili tetkik ve tedaviler, impotans (penil doppler, penil-protez, vb.), cinsiyet değiştirme ameliyatları ve bu ameliyat öncesi ve sonrasında yapılan tüm hormonal tedavi giderleri,
 6. Aksine bir sözleşme yoksa , gebelikle ile ilgili her türlü gider (acil olsa dahi), doğum(acil olsa dahi) ve yeni doğan bebek masrafları,
 7. Dünya Sağlık Örgütü veya Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilmiş bulunan salgın hastalıklara (kolera, sıtma, kuş gribi, domuz gribi vb.) ait sağlık giderleri,
 8. Sebep ne olursa olsun her türlü Bariatrik Cerrahi yöntemleri (Gastrik bypass, mide balonu, mide tüpü, mide kelepçesi, mide küçültme ameliyatları, biliopankreatik diversiyon, Jejuno-ileostomi, barsak kısaltılması vb.) ,
 9. Her türlü estetik ve plastik cerrahi ameliyatları (burun küçültme, rinoplasti, yağ aldırma, meme küçültme vb.), estetik amaçl
allianz axa groupama gunes koru hdi unico aksigorta quick mapfre sompo turknippon doga ergo eureko

ÜRÜNLER

Hızlı, Güvenli ve Ekonomik

KONUT SİGORTASI

Detaylı bilgi almak için tıklayın.

Konut sigortası ile hem binanızı hem de eşyanızı sigorta teminatı altına alabilirsiniz. Kiracı iseniz sadece konutta bulunan eşyalarınızı sigortalatmanız mümkündür. Konut sigortası teminatları çok geniş kapsamlıdır. Konutunuz için yaptırmış olduğunuz DASK zorunlu deprem sigortası sadece binanın deprem riskine karşı sigortalanmasını sağlar. Konut paket poliçesi depreme ilaveten Yangın, Hırsızlık, Su basması, Komşuya verilecek zararlar gibi bir çok teminat içermektedir.

konut
Yabanci

YABANCI SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı bilgi almak için tıklayın.

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de ikamet izni için gerekli olan bu ürün; sigorta süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla, sigorta ettirenin hastalık ve/veya kazaya uğraması halinde bu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamalarını; sigortalının tabi olduğu poliçede belirtilen Sağlık Sigortası Genel Şartları’na ve Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’ne ve bu özel şartlara göre sağlık kurumları uygulama ilkelerine uygun hazırlanan teminat tablosundan poliçede belirtilen teminat, limit, ödeme yüzdesi ve istisnalara tabi olarak karşılar.

TRAFİK SİGORTASI

Detaylı bilgi almak için tıklayın.

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Trafik Sigortası Teminatları bütün sigorta şirketlerinin hazırladığı poliçelerde aynıdır. Ancak Trafik Sigortası Primleri Sigorta Şirketlerine göre farklılık göstermektedir. Önceden sigorta şirketleri primleri aylık olarak belirlemekteydi. Hazinenin yayınladığı son genelgeyle fiyatlar artık günlük olarak da değişkenlik gösterecektir. Sigorta şirketleri Trafik Sigortası Primlerini hesaplarken araç sahibinin yaşı, geçmiş kaza durumları, trafik mcezaları ile aracın geçmişte karıştığı kazaları dikkate alıp fiyat vermektedir.

Trafik
Tamamlayici

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı bilgi almak için tıklayın.

Sağlığım tamam sigortası ne zaman devrede? • Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi; • SGK ile anlaşmalı olan hastaneyle SOMPO SİGORTA’nın Sağlığım Tamam Sigortası ürününe özel anlaşmasının olması; • SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun SGK ile anlaşmalı olması; • Tedavisi talep edilen rahatsızlığın poliçe öncesine dayanmaması ve SOMPO SİGORTA Sağlığım Tamam Sigortası özel ve genel şartlarına uygun olması gerekmektedir.

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI

Detaylı bilgi almak için tıklayın.

Yurtdışı Seyahat Sigortası, yurtdışına yapacağınız seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık problemlerini, sorunlarını teminat altına alan ve seçilen alternatife göre Yardım Hizmetleri ile içeriği genişletilmiş seyahat sağlık sigortasıdır. Yurtdışı Seyahat Sigortasının kapsadığı teminatlar, tıbbi tedavi teminatı, sigortalının seyahati veya nakli, sigortalının daimi ikametgaha nakli, sigortalının cenazesinin nakli, bagaj kaybı ve çalınması, tıbbi danışmanlık, acil mesajların iletilmesidir.

seyahat

SigortaMerkezi.com

SİGORTA FİYATLARI


Trafik Sigortası Fiyatları

Sigorta Merkezi 16 sigorta şirketinden aracınız için en uygun "Trafik Sigortası" fiyatı bulmanızı sağlar...

Devamı için

Yurtdışı Seyahat Sigortası Fiyatları

Yurtdışı Seyahat Sigortası, yurtdışına yapacağınız seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık...

Devamı için

Konut Sigortası Fiyatları

​Konut sigortası ile hem binanızı hem de eşyanızı sigorta teminatı altına alabilirsiniz.DASK... Kiracı iseniz sadece konutta...

Devamı için

Yabancı Uyruklu Sağlık Sigortası Fiyatları

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de ikamet izni için gerekli olan bu ürün; sigorta süresi içinde, sigortalının...

Devamı için

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile özel hastanede ne kadar SGK farkı ödeyeceğim diye düşünmeyin!...

Devamı için

Kasko Sigortası Fiyatları

Sigorta Merkezi 16 sigorta şirketinden aracınız için en uygun "Kasko Sigortası" fiyatı bulmanızı sağlar.

Devamı için
ssl
Copyright © 2014 Sigorta Merkezi Tüm hakları saklıdır.
Yabancı Öğrenci Sağlık Sigortası 2020
Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yaptırmak Zorunda Oldukları Yabancı Uyruklu Öğrenci Sağlık Sigortası ikamet ve oturum için zorunlu poliçe
öğrenci sağlık sigortası,yabancı uyruklu öğrenci sağlık sigortası,yabancı öğrenci sağlık sigortası,yabancı öğrenci zorunlu sigorta,yabancı öğrenci ikametgah sigortası,yabancı uyruklu öğrenci oturum izni sigortası,oturum izni sağlık sigortası,ikametgah izni sağlık sigortası,foreign student health insurance,foreign student policy session,sompo japan öğrenci sağlık sigortası,en ucuz yabancı öğrenci sigortası,yabancı stafer öğrenci sigortası,erasmus türkiye sigortası