logo

HIZLI TEKLİF AL

Kasko / Trafik Sigortası

Aksigorta Kasko Yol Yardım

Aksigorta Hizmet Merkezi, hem kasko sigortanız kapsamındaki tüm hizmetlerden daha hızlı ve kolayca yararlanmanızı hem de Araç Yardım Hizmetleri, Kişisel Yardım Hizmetleri gibi birçok ayrıcalıktan bir telefonla faydalanmanızı sağlar. Kısacası, ne zaman ve neye ihtiyacınız olursa olsun, bir telefonunuz yeter. 444 27 27

 

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER

Araç Teminatları                                                             Aracın çekilmesi En fazla 675 TL
(Sadece arıza sonucu poliçe süresince bir defa)

Aracın vinç ile kurtarılması                                              En fazla 1.350 TL

Yol kenarı yardım Ulaşım                                                 50 km  İşçilik 1 saat

Lastik değiştirilmesi hizmeti                                            İşçilik Sınırsız (Malzeme Lehdar'a ait)

Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi                     En fazla 675 TL (En yakın benzinciye kadar)

Oto kapı kilit                                                                   En fazla 675 TL (En yakın servise kadar)

Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama                     4 Yıldızlı otelde En fazla 3 Gün

Daimi İkametgâha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Sınırsız

Seyahate devam etmek için kiralık araç                           En fazla 1 gün - Yılda 2 defa

İkame amaçlı kiralık araç                                                 En fazla 7 gün -  Yılda 2 defa

Aracın emanet ve muhafazası                                          1.000 TL

Aracın geri getirilmesi için seyahat                                  Sınırsız

Profesyonel sürücü hizmeti                                             Sınırsız

Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu          Temini - Bağlantı Ulaştırılması - 10 kg’a kadar

Web tabanlı hasar ön tespit uygulaması


Ferdi Teminatlar
Trafik kazası sonucu yaralanma durumunda                     Sınırsız
daimi ikametgaha geri dönüş seyahati

Eşlik eden Lehdarlar’ın nakli                                            Sınırsız

Sigortalı’ya yapılacak tedavi nedeniyle                            Seyahat Sınırsız
aile üyelerinden birinin seyahati ve                                 4 yıldızlı otelde konaklama
konaklaması                                                                   Türkiye’de en fazla 4 Gün
                                                                                      Yurt dışında en fazla 10 Gün

 

Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle                           Sınırsız
yolculuğun durulması sonucu geri dönüş seyahati

Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun               Sınırsız
durdurulması sonucu seyahat

Yaralanma nedeniyle yurt dışında                                     57.000 TL
tıbbi tedavi teminatı

Yaralanma nedeniyle yurtdışında                                      4 yıldızlı otelde
konaklama süresinin uzatılması                                        En fazla 5 Gün

Vefat eden sigortalının nakli                                             Sınırsız

İlaç gönderilmesi organizasyonu                                       Sınırsız

Acil mesajların iletilmesi                                                   Sınırsız

Bagaj Teminatları

Bagajın bulunması ve Sigortalı’ya ulaştırılması                 Sınırsız

Tarifeli seferlerde kaybolan bagaj teminatı                      En fazla 760 TL

Yasal Teminatlar

Yasal savunma                                                                9.500 TL
Kanuni işlemlerle ilgili kefalet (Borç Olarak)                     9.500 TL
Ceza davaları ile ilgili kefalet (Borç Olarak)                      19.000 TL


ÖNEMLİ NOTLAR
Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, aracın çekilmesi, kurtarılması, ikame kiralık araç, lastik
değiştirilmesi, oto kapı kilit ,yol kenarı yardım ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri
dışında sigortalı aracın daimi ikametgah ili dışında bulunduğu durumlarda yürürlüğe girecektir. Altı çizilen bu
hizmetler için herhangi bir kilometre kısıtlaması yoktur.

Aşağıda coğrafi sınırlara tabi olarak, poliçe teminatları beş bölümde verilir.
 

TEMİNATLAR COĞRAFİ SINIRLAR

Bölüm. 1 Araç Teminatları Türkiye, KKTC ve Avrupa’nın geri kalan kısmında geçerlidir.

Bölüm. 2 Ferdi Teminatlar Türkiye, KKTC ve Avrupa’nın geri kalan kısmında geçerlidir.

Bölüm. 3 Bagaj Teminatları Türkiye dışında, KKTC ve Avrupa ülkelerinde geçerlidir.

Bölüm. 4 Yasal Teminatlar Türkiye ve KKTC dışında Avrupa ülkelerinde geçerlidir.

Bölüm. 5 Bilgi ve Organizasyon Servisi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

TANIMLAR

Sigortalı Kişi

1. Poliçenin adına kesildiği aracın sahibi,
2. Eğer yukarıdakinden farklı ise Aracın Daimi Sürücüsü anlamındadır.

Daimi Sürücü
Aracı kullanmak için ehliyeti olmak kaydıyla, Poliçe de ismen belirtilmiş bir kişi anlamındadır.

Lehdar
1. Sigortalı kişi,
2. Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi, çocukları (17 yaşındaki veya daha küçük) veya
anne / babası (ebeveyni),
3. Aracın kazası veya arızası durumunda, araçta bulunan herhangi bir başka kişi anlamındadır.


Şirket
TUR ASSIST YARDIM ve SERVİS LTD.ŞTİ.
Sigortalı Araç
Poliçe düzenlenmiş olan,
1. Toplu mal ve insan taşımacılığında kullanılmamış, şoför ile veya şoför olmaksızın kiralanmamış,
2. Ağırlığı 3500 kg.’ı aşmamış olması kaydıyla, 4 tekerlekli, poliçede tanımlanan binek amaçlı kullanılan araç
anlamındadır.
3. Uzun süreli operasyonel kiralanan araçlar da kapsam içerisindedir.
Daimi İkamet Ülkesi
Poliçenin düzenlendiği ülke anlamındadır. (Türkiye Cumhuriyeti)
Daimi İkametgâh
Lehdar’ın Daimi İkamet Ülkesi’nde bulunan evi veya İkametgâhı anlamındadır.
Arıza
Aracın hareketsiz kalmasına neden olan elektrik veya mekanik arıza.
Kaza
Aracın hareketsiz kalmasına neden olan karayolu trafik kazası ya da ani ve şiddetli dışarıdan kaynaklanan
bir neden sonucunda meydana gelen tahribat.


KAPSAM
Daimi İkametgâh ili dışında bir seyahat sırasında meydana gelen, öngörülemeyen bir olay sonucunda,
olayın coğrafi sınırların dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Şirket, Lehdar’a, bu Poliçe’nin 1inci ile 5inci
bölümleri arasında “Teminatlar” adı altında belirtilen yardımları derhal sağlayacaktır. 


BÖLÜM 1: ARAÇ TEMİNATLARI
Aracın çekilmesi, kurtarılması, ikame kiralık araç, lastik değiştirilmesi oto kapı kilit, yol kenarı yardım ve
benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri Daimi İkametgâhtan 0 km’den itibaren, geri kalan
diğer hizmetler sigortalı aracın Daimi İkametgâh ili dışında bulunduğu sırada sağlanmaktadır. Araç
Teminatları kapsamındaki tüm hizmetler, ancak, araca Şirket tarafından çekici hizmeti sağlandığı
durumlarda ve aksi belirtilmediği takdirde Türkiye, KKTC ve geri kalan Avrupa Ülkeleri'nde verilmektedir.

1) Aracın çekilmesi ve kurtarılması
Kaza sonucu aracın hareketsiz kalması veya hareket etmesinin araç ve trafik kuralları gereği sakıncalı
olacağı durumlarda aracın, kazanın meydana geldiği il ve komşu il sınırları içindeki Aksigorta anlaşmalı
yetkili/özel servisine çekimi ücretsiz temin edilecektir. Sigortalı’nın daha uzak illerdeki bir servise çekim
talebi halinde ise 675 TL limite kadar aracın istenilen Aksigorta anlaşmalı yetkili/özel servisine çekimi
sağlanacaktır.
(Ancak, aracın çekileceği yer konusunda, Sigortalı’nın talebi limit dâhilinde dikkate alınacaktır.)
Arıza sonucu aracın hareketsiz kalması veya hareket etmesinin araç ve trafik kuralları gereği sakıncalı
olacağı durumlarda aracın arızanın meydana geldiği il sınırları içindeki Aksigorta anlaşmalı yetkili/özel
servise, arızanın meydana geldiği ilde Aksigorta anlaşmalı yetkili/özel servisi bulunmaması durumunda
aracın bulunduğu yere en yakın yetkili servis veya tamirhaneye 675 TL limite kadar poliçe süresince yılda
bir defa olmak üzere çekimi temin edilecektir.
Aracın devrilmesi, yan yatması veya başka bir seviyeye düşmesi durumunda, aracın çekilerek veya vinç ile
bulunduğu yerden kurtarılarak yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması 1.350 TL limite kadar
sağlanacaktır.
Aracın bagaj ve yükünden dolayı çekilmesine veya kurtarılmasına engel bir durum var ise, bagaj veya yükün
boşaltılmasından Şirket sorumlu değildir.
Ancak, Şirket, Sigortalı aracın içerisinde bulunan yükü ile çekilmesinde teknik olarak bir sorun görmediği
hallerde ve sigortalının yazılı onayı ile çekme organizasyonunu yukarıda belirtilen limitlere kadar
gerçekleştirebilir. Bu durumda, yüke veya aracın yüklü çekilmesinden dolayı araca gelebilecek zararlardan
ve aracın yüküyle çekilmesinden dolayı oluşabilecek ek masraflardan Şirket sorumlu olmayacaktır.
Her bir arıza veya kazada sadece bir kereye mahsus olmak üzere çekme ve kurtarma yardımı yukarıda
belirtilen limitlere kadar sağlanır.
Asistans hizmetleri kapsamı dışında kalan diğer durumlarda, Şirket km başına aynı maliyet ile gerek
Aksigorta’ya gerek de Sigortalı’ya hizmet verecektir.

2) Lastik değiştirilmesi hizmeti
Araç ile yolculuk esnasında oluşabilecek lastik arızaları için, Şirket araçta mevcut olan yedek lastikle
değiştirmek üzere olay yerine bir servis sağlayıcıyı mümkün olan en kısa sürede Türkiye ve KKTC’de
gönderecektir. Şirket, işçilik masraflarını karşılayacak, malzeme masrafları Sigortalı tarafından ödenecektir.
Lastiğin olay yerinde değiştirilememesi halinde aracın en yakın tamirciye aracın nakli 675 TL limit dâhilinde
sağlanacaktır. 


3) Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi
Aracın benzininin bitmesi durumunda ise, araç en yakın benzinciye 675 TL limit dâhilinde çekilecektir.

4) Oto Kapı Kilit Hizmeti
Sigortalı aracın kapılarının arızalı olması, anahtarlarının kaybedilmesi, çalınması veya aracın içinde
unutulmasından dolayı aracın içine girilemediği durumlarda, Şirket kapıların açılması için, en yakın servise
aracın naklini 675 TL limit doğrultusunda sağlayacaktır.

5) Yol Kenarı Yardım
Araç arıza nedeniyle hareketsiz kaldığında, Şirket, sigortalı aracın yol kenarında onarımı için mümkün
olabilen hallerde ve ilgili otomobil marka yetkili servislerinin bu hizmeti sağlayabilecek teşkilata sahip olması
koşuluyla Türkiye’de gerekli organizasyonu yapar.
Lehdar, Şirket ile yol yardım anlaşması olan otomobil markaların yetkili servislerine ait mobil yardım aracının
olay yerine ulaşımına ilişkin 50 km’ye kadar herhangi bir yol ücreti ödemez. Yol yardım anlaşması olmayan
diğer markalar için Şirket tarafından yol ücretinin Lehdar tarafından ödenmesi koşuluyla sadece
organizasyon yapılır.
Yetkili araç servisi talep edildiği esnada müsait değil ise ya da yol yardım anlaşması olmayan bir servis ise
bu teminatla ilgili sorumluluk, yol kenarı yardım teminatı hariç, aracın çekilmesi ve kapsam dâhilinde olduğu
durumlarda diğer teminatlar ile sınırlı olacaktır.
Lehdar’ın alarm merkezi ile yapacağı ilk görüşme esnasında, arızanın yol kenarında tamir edilebileceği
anlaşılırsa yerinde tamir için belirtilen markalara ait Yetkili Araç Servisi gönderilecek, aksi takdirde Şirket
tarafından aracı çekmek maksadıyla doğrudan çekici gönderilecektir. Şirket, Yetkili Araç Servisi'nin olay
yerine maksimum 50 Km/ye kadar tek yön ulaşım ücretini ve 1 saate kadar işçilik ücretini karşılar. Araç yol
kenarında tamir edilemediği takdirde de aracın çekilmesi hizmeti verilecektir.
Bu menfaat kapsamında malzeme ve yedek parça bedellerine ilişkin olarak herhangi bir meblağ
ödenmeyecektir.

6) Aracın arıza veya kazası nedeniyle konaklama ve seyahat
Aracın arıza veya kazası durumunda, Şirket aşağıdaki masraflardan birini karşılayacaktır.
a) Eğer onarım 24 saat içinde yapılamıyor ise, en fazla 5 lehdar için 4 yıldızlı (kaza veya arıza yapılan
bölgede 4 yıldızlı otel yok veya otelde yer müsait değil ise, 3 yıldızlı) bir otelde azami 3 geceye kadar
onarımı bekleme amacıyla konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı), YA DA,
b) Tamir süresi arızalanmayı veya kazayı izleyen 24 saati aşarsa, Şirket, Lehdarlar’ın Daimi İkametgâhlarına
dönüşlerinde meydana gelen seyahat masraflarını veya Lehdarlar seyahate devam etmek isterlerse, seyahat
için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını karşılayacaktır. Ancak bu son seçenek dâhilinde
yapılacak olan masrafların, Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını aşmaması gerekir. YA DA,
c) Seyahate devam etmek için kiralık araç: Tamir süresi arızalanmayı veya kazayı izleyen 24 saati aşarsa
Lehdarlar seyahate devam etmek için bir araç kiralamak isteyebilir. Bu durumda kendilerine azami 1 gün
süre için (en fazla yılda 2 defa) mümkün olabilen durumlarda en fazla C sınıfı olmak üzere kiralık bir binek
araç sağlanacaktır. 

d) İkame amaçlı kiralık araç: Poliçe geçerlilik süresince gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalı araçta

meydana gelen kasko poliçesi kapsamında bir hasar sonucunda ve aşağıdaki tüm koşulların sağlanması
durumunda ikame kiralık araç verilir.
Kaza sonucu hareketsiz kalan aracın trafikte seyredemeyecek şekilde kısmi hasara uğraması ve/veya bu
hasar sonucu kırık farlar, tehlikeli sarkan keskin parçalar veya araç kullanımı sırasında düşecek parçalar gibi
nedenlerle trafik güvenliğinin tehdit edilmesi ve kaza neticesinde eksperin belirleyeceği onarım süresinin bir
ş gününden fazla sürecek olması durumunda onarım yerine Aksigorta Hizmet Merkezi’nin çekici aracı ile
ulaştırılması koşuluyla sağlanır. Poliçe vadesi süresince olay başına en fazla 7 gün toplamda en fazla 14 gün
ikame araç temin edilir.
Önemli Not: Opsiyonel olarak çekim şartsız ikame araç teminatı içeren Kasko poliçeleri için Ak
Yardım çekicisi ile çekilmiş olma şartı aranmayacaktır.
 Hizmetin Süresi ve Bitişi: İkame araç süresi eksper tarafından tespit edilen onarım süresi ile
sınırlıdır. İkame aracın bu şartlara göre oluşan teslim gününde, teminatın başladığı gün aracın teslim
alındığı saatte iade edilmesi gerekmektedir. Bu sürenin limitini aştığı takdirde, limit üstü bedel
sigortalıdan direkt tahsil edilecektir.
 İkame kiralık araç her koşulda en fazla poliçede belirtilen gün kadar (7 gün) ve yılda en fazla iki kez
mümkün olabilen durumlarda rent a car firmasının filosunda bulunan araçlardan sigortalı aracın
özelliklerine en yakın ve en fazla C sınıfı (motor hacmi en fazla 1600 cc) olmak üzere ikame araç
sağlanır.
 Hizmet sağlayıcı tarafından bölgedeki anlaşmalı mevcut Rent-a-car şirketlerinin araç temin edebildiği
ölçüde hizmetin verilmesi ve ikame araç organizasyonu gerçekleştirilir.
 İkame araç, talep edilen yere en yakın anlaşmalı kiralık araç firmasının bir ofisinden teslim alınır ve
teslim edilir. İkame aracın başka bir adreste teslim alınması ve/ veya edilmesi durumunda oluşacak
maliyetlerden şirket sorumlu değildir. Ancak, Şirket kiralık araç firmasının ofisinin olduğu şehir
merkezlerinde ücretsiz kiralık araç teslimi için gerekli gayreti gösterecektir.
 İkame kiralık araç hizmetinin sağlanması için bir diğer koşul da kredi kartı sahibi olmaktır. Araç
kiralama şirketlerinin uyguladıkları uluslararası kurallar gereğince araç kiralayan müşteriye aracın
sağlanma amacı ve ücretinin kimin ödeyeceğine bakılmaksızın, kiralama sözleşmelerinde teminat
içerisine alınmamış masraflar için boş bir kredi kartı slibi imzalatılacaktır. Boş kredi kartı slibi kiralık
araç şirketi tarafından aşağıdaki durumlarda kullanılabilecektir; (Slip aracın iadesi sırasında rent a
car firması tarafından müşteriye iade edilmektedir).
 -Trafik cezaları,
 -Yakıtın eksik teslim edilmesi,
 -Kasko poliçesi kapsamı dışında araca verilebilecek zararlar,
 -Kiralayanın kusurlu hareketlerinden dolayı kiralık aracın kullanılmamasından doğan
 ticari kayıplar
 Sigortalı tamir süresi ve her koşulda en fazla poliçede belirtilen gün limitini aştığı takdirde, limit üstü
bedel Sigortalıdan direkt tahsil edilir.


 İkame kiralık araç hizmeti, hasarın gerçekleştiği yerin Daimi İkametgah'a uzaklığına bakılmaksızın
Türkiye içerisinde sağlanır.
Özel İstisnalar
1. Aksigorta kasko poliçesinin kapsamadığı hasarlar kapsam dışıdır. Eksper raporu sonucunda, hasarın
kapsam dışında olduğu ikame aracın kiralanması gerçekleştikten sonra ortaya çıkar ise kiralama ücreti
Sigortalı’dan tahsil edilecektir.
2. İlgili kazaya bağlı olmayan estetik onarımlar, periyodik bakımlar için geçen süreler, otocam ve ototeyp
hasarları teminat dışıdır.
3. Aracın kaza dışında herhangi bir neden ile hareketsiz kalması teminat dışıdır.
4. Otoban, köprü geçiş ücretleri, trafik cezası ve benzin kapsam dışındadır ve bu tür masraflar Sigortalı
tarafından karşılanır.
5. Aksigorta Kasko Yardım poliçesine ait genel istisnalar ikame kiralık araç teminatı için de geçerli olacaktır.
6. İkame araç teminatı, Aksigorta Kasko Yardım ürününde bulunan “seyahate devam etmek amacıyla
kiralık araç“ teminatından yararlanılmadığı durumlarda geçerli olacaktır.
7. İkame Araç teminatı kısmi hasarlar için geçerli olup; aracın tamamen yanması, çalınma hasarları, mini
hasarlar ve tam hasarlar teminat kapsamı dışındadır.
UYARI
Kredi kartı bilgilerinizin yukarıda bahsedilen durumlar dışında kullanılmasından kaynaklanan sorumluluk
ikame kiralık aracı sağlayan araç kiralama firmasına aittir.
7) Onarılan veya bulunan aracın emanet ve muhafazası ile onarılan aracın alınması için
seyahat
Eğer kazadan sonra yapılacak tamir aracın 72 saatten fazla bir süre hareketsiz kalmasını gerektirirse veya
aracın çalınması durumunda, Araç, onarım tamamlandıktan sonra veya Lehdar’ın hırsızlığın meydana geldiği
yeri terk etmesinden sonra bulunursa, Şirket tamir edilmiş veya bulunmuş aracın azami 1.000 TL’ye kadar
emanet ve muhafaza masraflarını karşılayacaktır.
Ayrıca, arıza veya kaza sonucu yapılacak tamir aracın 72 saatten fazla bir süre hareketsiz kalmasını
gerektirirse, tamir edildikten sonra aracın Daimi İkametgah’a götürülmesi için Lehdar’ın veya tayin ettiği
herhangi bir kişinin aracın tamir edildiği mekana kadar yaptığı seyahat masraflarını da ödeyecektir.
8) Profesyonel sürücü hizmeti
Sürücünün aracı kullanmayı imkânsız kılan hastalığı, kaza geçirmesi, ya da vefatı halinde, Sürücünün
beraberinde bulunanlardan hiçbirinin Sürücünün yerine geçememesi kaydıyla, Şirket, aracı kullanarak araçta
bulunanları Daimi İkametgah’a veya seyahat için planlanan yere götürmek üzere profesyonel bir sürücü
temin edecektir.
9) Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu
Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu Sigortalı aracın hareketini sağlayacak yedek parçanın
aracın tamir edildiği yerde bulunamadığı hallerde ve sigortalının talep etmesi koşuluyla, şirket, ilgili
markanın üretici firma veya distribütörlerinin Türkiye'deki yetkili servislerinde parçanın mevcut olması
durumunda, yedek parçanın temin edilmesini ve gönderilmesini organize edecektir. Temin edilen yedek
parçanın maliyeti Lehdar tarafından, Türkiye sınırları içerisindeki nakliye masrafları 10 Kg'a kadar Şirket
tarafından ödenecektir. Bu teminat yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir.


10) Web tabanlı hasar ön tespit uygulaması
Şirket, sigorta şirketini bilgilendirmek amacıyla anlaşmalı çekici hizmet birimleri vasıtasıyla kazalı araçların
çekme/kurtarma faaliyetini gerçekleştirmeden önce kaza mahallinde, kazanın, kaza yapan sigortalı aracın,
varsa kazaya karışan diğer araçların ve hasarın kesin olmayan bilgilerini içeren basit bir ön rapor
tutulmasını, dijital fotoğraflamasını, bu bilgi ve fotoğrafların internet ortamında ilgili sigorta şirketinin şifreli
alanında görüntülenmesini sağlayacak hizmetleri organize edecektir.
Hizmet, mümkün olabilen hallerde ve şirketin hasar ön tespit hizmetine ilişkin yapılandırmış olduğu çekici
firmaları ve bölgeleri için geçerlidir. Sunulan bilgiler bilgilendirme maksatlı olup, resmi ve hukuki işlemlerde
delil niteliği taşımaz, sunulan hizmetler ışığında Tur Assist ve anlaşmalı çekici hizmet birimleri tanık ve/veya
taraf olarak gösterilemez.


BÖLÜM 2: FERDİ TEMİNATLAR
Şirket, bu menfaatleri, ancak Lehdar’ın trafik kazası sonucu yaralanması halinde, Daimi İkametgâh ili
dışında ve en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar seyahat etmekte ise ve aksi belirtilmedikçe tüm Türkiye,
KKTC ve Avrupa ülkelerinde temin edecektir.
1) Lehdar’ın taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah’a nakli
Lehdar’ın bu poliçe kapsamındaki trafik kazası nedeniyle yaralanma sonucu gerçekleşen tedavisinin sona
ermesi durumunda, Şirket, Lehdar’ı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en
uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgah’a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır.
Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.
2) Eşlik eden Lehdarlar’ın nakli veya Daimi İkametgâhlarına geri gönderilmesi
Trafik kazası sonucu yaralanma nedeniyle Lehdarlar’dan birinin seyahatini sürdürememesi sözkonusu ise,
Şirket eşlik eden Lehdarlar’ın İkametgâhlarına ya da ilgili hastaneye nakil masraflarını ödeyecektir.

Eğer söz konusu kişilerden biri 15 yaşından küçük bir çocuk ise ve ona eşlik edecek herhangi bir başka kişi
bulunmuyorsa, Şirket, kendisine, evine ya da hastanenin bulunduğu yere gönderilmesi sırasında eşlik
etmesi için bir kişi tahsis edecektir.
3) Sigortalı’nın tedavisi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması

Şirket, Sigortalı’nın trafik kazası sonucu yaralanması sonucu 8 günden fazla hastanede kalması
gerektiğinde, bir aile üyesi için aşağıdaki masrafları temin edecektir:

a) İkamet Ülkesi’nde hastanenin bulunduğu yere seyahat masrafları sınırsız ve azami 4 yıldızlı bir otelde en
fazla 4 günle sınırlı olmak üzere, konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı).
b) Yurt dışında hastanenin bulunduğu yere seyahat masrafları sınırsız ve azami 4 yıldızlı bir otelde en fazla
10 gün ile sınırlı olmak üzere, konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı).
Hastanenin bulunduğu bölgede 4 yıldızlı otel olmaması veya 4 yıldızlı otellerde yer bulunmaması
durumlarında, 3 yıldızlı bir otel temin edilecektir.
4) Yakın bir aile mensubunun vefatı sonrası meydana gelen seyahat masrafları
Sigortalı’nın yurt içi seyahati sırasında, Poliçe’de Lehdar olarak belirtilen yakın bir aile mensubunun ölümü
nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Şirket, Sigortalı’nın Daimi İkametgahı’na dönüşünü
organize edecektir.
Bu menfaat, sadece, Sigortalı’nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında
mümkündür.
5) Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması
Sigortalı’nın yurtiçi seyahati sırasında evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale
gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı’nın evinde bulunması gerektiği
durumlarda, Şirket, Sigortalı’nın Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını ödeyecektir. 

Bu menfaat, sadece, Lehdar’ın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında

mümkündür.
6) Sigortalı’nın, Daimi İkamet Ülkesi dışında kaza sonucu yaralanması nedeniyle verilecek
tıbbi yardım
Sigortalı’nın, Daimi İkamet Ülkesi dışında KKTC ve Avrupa’nın geri kalanında, kaza sonucu yaralanması
durumunda, Şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını
ödeyecektir. Bu hizmet ile ilgili teminat 57,000 TL limite kadardır. 280 TL muafiyet uygulanacaktır.
7) Lehdar’ın, Daimi İkamet Ülkesi dışında trafik kazası sonucu yaralanması nedeniyle
konaklama süresinin uzatılması
Lehdar’ın Daimi İkamet Ülkesi dışında trafik kazası sonucu yaralanması durumunda, Lehdar’ın Daimi İkamet
dışında kalış süresinin uzamasının söz konusu yaralanmanın sonucu olduğu ilgili doktor tarafından
belgelenirse ve Şirket doktorunun gerekli görmesi halinde, Şirket, Lehdar’ın azami 4 yıldızlı otelde 5 gün ile
sınırlı olmak üzere otel veya diğer konaklama masraflarını (standart oda+kahvaltı) karşılayacaktır.
Hastanenin bulunduğu bölgede 4 yıldızlı otel olmaması veya 4 yıldızlı otellerde yer bulunmaması
durumlarında, 3 yıldızlı bir otel temin edilecektir.
8) Vefat eden Lehdar’ın nakli
Sigortalı’nın trafik kazası sonucu vefatı halinde Şirket; Cenazenin daimi ikametgahtaki defin adresine naklini
gerçekleştirecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışıdır.
9) İlaç Gönderilmesi

Şirket ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış, tıbbi gerekliliği Şirket doktoru tarafından onaylanan ve
Lehdar’ın seyahat ettiği yerde eşdeğeri bulunamayan ilaçların Lehdar’a gönderilmesi işlemini organize
edecektir. İlaç bedelleri Lehdar tarafından, nakliye masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır.
10) Acil mesajların iletilmesi
Lehdar’ın talebi üzerine Şirket, yukarıda belirtilen maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya
gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır. 


BÖLÜM 3: BAGAJ TEMİNATLARI
Aşağıdaki menfaatler sadece, Lehdar’ın birbirini izleyen 60 günlük süreyi aşmamak kaydıyla, Türkiye dışında
KKTC ve Avrupa ülkelerinde olduğu zaman sağlanacaktır.
1) Bagajın bulunması ve Sigortalı’ya ulaştırılması
Şirket, raporların hazırlanmasında Lehdar’a yardım sağlayacak ve kayıp bagajların bulunması için gereken
görüşmelerde ona tavsiyelerde bulunacak veya iştirak edecektir.
Bagajın bulunması halinde, Şirket söz konusu bagajı Daimi İkametgah’a veya seyahat için tasarlanan varış
yerine gönderecektir.
2) Tarifeli havayolu uçuşlarında kaybolan bagaj
Tarifeli uçuşlarda yurtdışında bagajın kaybolup, varışı müteakip 24 saat içerisinde bulunamaması halinde
havayolunun kayıp raporu şartı ile Şirket, Lehdar’a yurtdışında acil kişisel ihtiyaçlarını karşılaması için
yapmış olduğu masrafların orjinal faturalarını Şirket'e göndermesi koşuluyla 760 TL limite kadar ödeme
yapacaktır.

BÖLÜM 4: YASAL TEMİNATLAR

Aşağıda menfaatler sadece poliçede sigortalı görünen aracın içindeki Sigortalı’ya veya Daimi Sürücü’ye
uygulanabilir. Hukuki yardım sadece Türkiye ve KKTC dışında, diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.
1) Hukuki Savunma

Aracı kapsayan bir kazanın olması halinde Şirket, sürücünün kazadan doğan cezai suçlara karşı adli
makamlar karşısında savunmasını gerçekleştirmek üzere bir avukat organize edecek ve azami 9.500 TL’ye
kadar ücretini karşılayacaktır. Bahsi geçen konularda, Şirket tarafından atanan avukat yasalar çerçevesinde
sürücüye yardımcı olacaktır. Şirket, avukatı atamış olmasından dolayı sonuçlardan hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz.
2) Hukuki işlemlerde kefalet
a) Şirket, Avrupa’daki mahkemelerde Sigortalı Aracı içeren trafik kazalarından doğan ceza davalarındaki
yasal masraf ve giderlerin ödenmesini garanti etmek için Sigortalı veya daimi sürücüden talep edilen mali
kefalet ücretini, yetkili mercilere yatıracaktır.
Bu menfaat kapsamındaki azami tutar 9.500 TL’dir (Borç olarak)
b) Sigortalı Aracın söz konusu olduğu trafik kazaları nedeniyle yapılan cezai duruşmalarda, Sigortalı veya
Daimi Sürücü’den talep edilen kefalet miktarını Şirket ilgili mercilere yatıracaktır.
Bu menfaat kapsamındaki azami tutar 19.000 TL’dir (Borç olarak)
Sigortalı veya Daimi sürücü, 2 (a) ve 2 (b) bentleri çerçevesinde yapılan ödemeleri şirkete iade etmekle
yükümlüdür.

KOŞULLAR
1) Herhangi bir talep halinde Şirketin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden Sigortalı’nın veya
Lehdar’ın bu Poliçe’nin koşullarına uymakta olmaları koşuluna bağlıdır,
2) Sigortalanan Lehdar’ın bu Poliçe kapsamındaki talebi için Lehdar;
a) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır.
b) İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Şirket’e en kısa zamanda telefon edecektir.
c) Şirket’e gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir.
d) Hiçbir ödeme, taahhüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.
3) Şirket, eğer aynı şartları kapsayan ve bu Poliçe’den daha evvel tanzim edilmiş olup, halen yürürlükte
bulunan bir başka Sigorta/Asistans Poliçesi varsa, bu poliçe kapsamında ödenmesi
gereken herhangi bir menfaate ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.
4) Şirket için istisna olan, aşağıdaki 2. paragrafta belirtilen durumlar için;

Şirket, mümkün olan durumlarda elinden gelen tüm çabayı göstererek acil durum hizmetlerini organize
edecek, ortaya çıkabilecek tüm masraflar Aksigorta tarafından karşılanacaktır. Bu tür acil durumlarda, Şirket
olay anında Aksigorta ile ücret mutabakatı sağlandıktan sonra hizmeti verecektir.
Fiyat mutabakatı için Aksigorta yetkililerine ulaşılamadığı takdirde, hizmetler Aksigorta’ya Şirket’in güncel
fiyat tarifesi üzerinden faturalandırılmak kaydıyla derhal başlatılır. Şirket bu tür hizmetlerde, grev, savaş,
istila, yabancı düşman hareketleri, çatışma, iç savaş, ayaklanma, ihtilal, terörizm, askeri güç, şiddet
kullanma, olağanüstü hal, radyoaktif veya buna benzer mücbir sebeplerden ortaya çıkabilecek gecikme ya
da suçlamalardan sorumlu tutulmayacaktır. Şirket hiç bir durumda kendisini; polis, sivil savunma, itfaiye gibi
resmi acil yardım kuruluşlarının yerine koyamaz.

İSTİSNALAR
1) Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir
hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır:
a) Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir Lehdar veya herhangi bir başka kişinin hileli
hareketleri,
b) Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana
gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar,
c) Deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya
çıkan zararlar,
d) Resmi makamlar tarafından doğal afet olarak açıklanan sel,
e) Terörizm, isyan ve ayaklanmalar, savaş
f) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekâtı,
g) Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,
h) Araç sürücüsünün;
(i) İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı
kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması,
(ii) Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması.

i) Sigortalı ya da Sürücünün taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme
biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda,

j) Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler,
k) Bir Lehdar’ın aşağıdakilere katılması:

(i) Yarış, ralli veya benzeri denemeler,
(ii) Sportif faaliyetler,
(iii) Suç hareketleri,
(iiii) Bahisler. 

l) Lehdar’ın kasıtlı hareketleri,
m) Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü
tüketimi ile ortaya çıkan patolojik durumlar,
n) Hamilelik veya doğum yapma, istekli olarak doğuma son vermek,
o) Protez, gözlük, kontakt lens, işitme cihazları veya suni organlar,
p) Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, var olduğu
yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu
duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,
q) Her türlü hastalık,
r) İntihar veya intihar teşebbüsü,
s) Akut olmayan diş tedavileri, acil olmayan rehabilitasyon tedavileri,
t) Estetik tedavileri, aşılanma,
u) Ambalajı yeterli olmayan, kırılan veya bozulan ürünler içeren bagajlar,
2) Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:
a) Aracın her türlü tamiri,
b) Sigortalı’nın, Şirket’in ön izni olmadan doğrudan doğruya kendisinin ödediği teminat kapsamındaki
masraflar,
Ancak, Sigortalı’nın mücbir sebeplerle Şirket’e ulaşmasının mümkün olmadığı (yaralanma vb) veya
Şirket’i aramasına rağmen Şirket’in yardım hizmetlerini sağlamasının mümkün olmadığı durumlarda
Şirket’in onayı ile poliçe teminat limitleri dâhilinde ödeme yapılıp yapılmayacağı değerlendirilecektir.
c) Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın içinde veya
üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yer alan tüm kişisel ve/veya ticari eşyaların
kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar,
d) Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde,
e) Daimi İkametgâhın bulunduğu ülkede tıbbi tedavi teminatı. 

BÖLÜM 5: BİLGİ ve ORGANİZASYON SERVİSİ
Bilgi ve organizasyon servislerinde bağlantı Tur Assist tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili
masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak
Sigortalı’nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan
servis birimi sorumlu olacaktır.
1) Turistik Bilgiler
Şirket, Sigortalı’nın isteği doğrultusunda seyahatler, ülkeye giriş ile ilgili yasal zorunluluklar, gümrük
işlemleri ve sağlık koşulları hakkında bilgi sağlayacaktır. Seyahat acentaları, turizm ofisleri, turist rehberleri,
turizm polisi, büyükelçilik ve konsolosluklar, vize ve pasaport işlemleri ile ilgili bilgi verilecektir.
2) Yol, kaza ve hava durumu bilgileri
Sigortalı’nın talebi üzerine Türkiye’de yol ve kaza durumu, otomotiv yetkili servis ve bayileri hakkında bilgi
sağlayacaktır.
3) Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler
Sigortalı’nın talebi üzerine hastane, doktor, hemşire, nöbetçi eczane ve ambulans şirketleri ile ilgili adres ve
telefon numaraları verilecek, cenaze nakli ve defin organizasyonu da dahil olmak üzere mümkün olabilen
durumlarda ilgili organizasyonlar yapılacaktır.
4) Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler
Sigortalı’nın talebi üzerine havayolu şirketleri, denizcilik işletmeleri, karayolu şirketleri, yat işletmeleri,
demiryolları seferleri, rent a car şirketleri (profesyonel sürücü hizmeti) ile ilgili adres ve telefon bilgileri
verilecek, bu hizmetlerle ilgili mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.
5) Döviz kurları bilgileri
Sigortalı’nın talebi üzerine son 5 yıla ait döviz kurları bilgileri verilecektir.
6) Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi
Sigortalı’nın talebi üzerine çeşitli restoran ve eğlence merkezleri hakkında adres ve telefon ile birlikte detaylı
bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.
7) Konaklama ile ilgili bilgi
Sigortalı’nın talebi üzerine farklı türdeki konaklama imkânları ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen
durumlarda rezervasyon yapılacaktır.
8) Kültürel aktiviteler hakkında bilgi
Sigortalı’nın talebi üzerine opera, bale, konser, fuar, festival, tiyatro ve sinema ile ilgili bilgiler verilecek ve
mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

9) Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler
Sigortalı’nın talebi üzerine veteriner, hayvan hastaneleri ve hayvan bakımı ile ilgili bilgiler verilecek ve
münkün olabilen durumlarda bu hizmetler ile ilgili organizasyon yapılacaktır.
10) Özel günler için organizasyon
Doğum günü, yıldönümleri, karne alma, seminer gibi durumlarda ilgili firmalar ile ilgili bilgi verilecek ve
mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.
11)Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri
Sigortalı’nın talebi üzerine yaşlılar ve çocukların bakımı ile ilgili hizmet veren firmalar hakkında bilgi verilecek
ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.
12) Tercüme hizmetleri
Tercüme büroları ve tercümanlık hizmetleri ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda
organizasyon yapılacaktır.
13) Çiçek gönderme hizmetleri
Türkiye ve yurtdışı için çiçek gönderme hizmetlerinin organizasyonu yapılacaktır.
14) Diğer bilgi hizmetleri
Jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteşarlıklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, askerlik
şubeleri, bankalar, basın kuruluşları, dernekler, savcılıklar, emniyet müdürlükleri, gazeteler,  haber ajansları,
meslek odaları, iş ve işçi bulma müdürlükleri vs. telefon ve adresleri.

Paylaş :

 
allianz axa groupama gunes koru hdi unico aksigorta quick mapfre sompo turknippon doga ergo eureko

ÜRÜNLER

Hızlı, Güvenli ve Ekonomik

KONUT SİGORTASI

Detaylı bilgi almak için tıklayın.

Konut sigortası ile hem binanızı hem de eşyanızı sigorta teminatı altına alabilirsiniz. Kiracı iseniz sadece konutta bulunan eşyalarınızı sigortalatmanız mümkündür. Konut sigortası teminatları çok geniş kapsamlıdır. Konutunuz için yaptırmış olduğunuz DASK zorunlu deprem sigortası sadece binanın deprem riskine karşı sigortalanmasını sağlar. Konut paket poliçesi depreme ilaveten Yangın, Hırsızlık, Su basması, Komşuya verilecek zararlar gibi bir çok teminat içermektedir.

konut
Yabanci

YABANCI SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı bilgi almak için tıklayın.

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de ikamet izni için gerekli olan bu ürün; sigorta süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla, sigorta ettirenin hastalık ve/veya kazaya uğraması halinde bu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamalarını; sigortalının tabi olduğu poliçede belirtilen Sağlık Sigortası Genel Şartları’na ve Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’ne ve bu özel şartlara göre sağlık kurumları uygulama ilkelerine uygun hazırlanan teminat tablosundan poliçede belirtilen teminat, limit, ödeme yüzdesi ve istisnalara tabi olarak karşılar.

TRAFİK SİGORTASI

Detaylı bilgi almak için tıklayın.

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Trafik Sigortası Teminatları bütün sigorta şirketlerinin hazırladığı poliçelerde aynıdır. Ancak Trafik Sigortası Primleri Sigorta Şirketlerine göre farklılık göstermektedir. Önceden sigorta şirketleri primleri aylık olarak belirlemekteydi. Hazinenin yayınladığı son genelgeyle fiyatlar artık günlük olarak da değişkenlik gösterecektir. Sigorta şirketleri Trafik Sigortası Primlerini hesaplarken araç sahibinin yaşı, geçmiş kaza durumları, trafik mcezaları ile aracın geçmişte karıştığı kazaları dikkate alıp fiyat vermektedir.

Trafik
Tamamlayici

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı bilgi almak için tıklayın.

Sağlığım tamam sigortası ne zaman devrede? • Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi; • SGK ile anlaşmalı olan hastaneyle SOMPO SİGORTA’nın Sağlığım Tamam Sigortası ürününe özel anlaşmasının olması; • SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun SGK ile anlaşmalı olması; • Tedavisi talep edilen rahatsızlığın poliçe öncesine dayanmaması ve SOMPO SİGORTA Sağlığım Tamam Sigortası özel ve genel şartlarına uygun olması gerekmektedir.

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI

Detaylı bilgi almak için tıklayın.

Yurtdışı Seyahat Sigortası, yurtdışına yapacağınız seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık problemlerini, sorunlarını teminat altına alan ve seçilen alternatife göre Yardım Hizmetleri ile içeriği genişletilmiş seyahat sağlık sigortasıdır. Yurtdışı Seyahat Sigortasının kapsadığı teminatlar, tıbbi tedavi teminatı, sigortalının seyahati veya nakli, sigortalının daimi ikametgaha nakli, sigortalının cenazesinin nakli, bagaj kaybı ve çalınması, tıbbi danışmanlık, acil mesajların iletilmesidir.

seyahat

SigortaMerkezi.com

SİGORTA FİYATLARI


Trafik Sigortası Fiyatları

Sigorta Merkezi 16 sigorta şirketinden aracınız için en uygun "Trafik Sigortası" fiyatı bulmanızı sağlar...

Devamı için

Yurtdışı Seyahat Sigortası Fiyatları

Yurtdışı Seyahat Sigortası, yurtdışına yapacağınız seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık...

Devamı için

Konut Sigortası Fiyatları

​Konut sigortası ile hem binanızı hem de eşyanızı sigorta teminatı altına alabilirsiniz.DASK... Kiracı iseniz sadece konutta...

Devamı için

Yabancı Uyruklu Sağlık Sigortası Fiyatları

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de ikamet izni için gerekli olan bu ürün; sigorta süresi içinde, sigortalının...

Devamı için

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile özel hastanede ne kadar SGK farkı ödeyeceğim diye düşünmeyin!...

Devamı için

Kasko Sigortası Fiyatları

Sigorta Merkezi 16 sigorta şirketinden aracınız için en uygun "Kasko Sigortası" fiyatı bulmanızı sağlar.

Devamı için
ssl
Copyright © 2014 Sigorta Merkezi Tüm hakları saklıdır.
Aksigorta kasko yol yardım hizmetleri
Aksigorta araç yol yardım hizmetleri detaylı açıklama
aksigorta yol yardım,sigorta yol yardım,aksigorta asistans,aksigorta araç yardım