logo

HIZLI TEKLİF AL

Kasko / Trafik Sigortası

2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi

2016 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

2016 Yılında uygulanacak olan  Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri aracınızın cinsine, yaşına ve motor hacmine göre farklılıklar göstermektedir. Motorlu taşıtlar vergisi Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit şeklinde ödenir.

İndirimli Motorlu Taşıtlar Vergisi

Kasko bedeli kıyaslaması yoluyla daha az motorlu taşıtlar vergisi ödeme olanağı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun (I) Sayılı Tarifesinde yer alan;
- Otomobil,
- Cip,
- Kaptıkaçtı,
- Arazi taşıtları,
- ve benzeri taşıtlar için söz konusu.

Bunlar dışında kalan araçlar için kasko bedeli kıyaslaması, dolayısıyla tarifede yer alan tutardan daha az motorlu taşıtlar vergisi ödenmesi söz konusu değil.

Kasko Değerine Göre MOtorlu Taşıtlar Vergisi HesaplamaIa

Kasko değerine göre motorlu taşıtlar vergisi için önce, taşıtın kasko  sigorta değerinin yüzde 5’ i hesaplanacak (Kasko değer listesi, her yılın Ocak ayı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği tarafından yayınlanıyor. Bu listeye www.tsrsb.org.tr  adresinden ulaşmak da mümkün).

 Sonra, taşıtın yaşı ve silindir hacmine göre, 2016 yılı MTV’si ile kıyaslanacak (2016 yılı MTV tutarları tabloda verilmiştir).

Kasko değerinin yüzde 5’i tarifedeki motorlu taşıtlar vergisi tutarından düşük ise aynı yaş grubundaki bir alt kademeden vergi ödenecek.

Örnekleme
Motor silindir hacmi 3.001-3.500 arasında olan 8 yaşında bir taşıtın kasko sigortasına esas olan değerinin 90 bin TL olması halinde, 2015 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi şöyle hesaplanacak.
- Taşıtın kasko değeri 90 bin TL. Yüzde 5’i (90.000x%5=) 4.500 TL.
- Taşıtın tarifeye göre 2015 yılı MTV tutarı 4.533 TL.
- Aynı yaştaki bir alt kademe için MTV tutarı 2.985 TL.
Örnekteki taşıtın kasko değerinin yüzde 5’i (4.500 TL), taşıtın 2015 yılı MTV tutarından (4.533 TL) düşük olduğundan, ödenecek olan MTV tutarı, aynı yaş grubunun bir alt kademesi için belirlenen 2.985 TL olacak.
Kasko değerinin yüzde 5’inin, bir alt kademedeki MTV’den de düşük olması halinde, ikinci alt kademeye inilmeyecek. 
Bu indirimden faydalanmak için Başvuru gerekiyor
2015 yılında indirimli MTV tarifesinden yararlanabilmek için taşıtları “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi”nde yer alanların yetkili sigorta acentelerine müracaat etmeden, düzenleyecekleri “bildirim formu” ile vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor (Bkz. 40 No.lu MTV Tebliği). Başvuruda bulunmayanlar, bu avantajdan yararlanamıyorlar.

Başvuru dilekçesi örneği için tıklayınız >>

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

I - Vergileme Ölçü ve Hadleri

18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;

İkinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,

Dördüncü fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne

yer verilmiştir.

2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiş ve 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 457 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2016 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve

yukarı yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

623,00

434,00

243,00

184,00

66,00

1301 - 1600 cm³ e kadar

997,00

748,00

434,00

307,00

118,00

1601 - 1800 cm³ e kadar

1.760,00

1.376,00

810,00

495,00

192,00

1801 - 2000 cm³ e kadar

2.772,00

2.136,00

1.255,00

748,00

295,00

2001 - 2500 cm³ e kadar

4.158,00

3.019,00

1.886,00

1.127,00

446,00

2501 - 3000 cm³ e kadar

5.797,00

5.043,00

3.151,00

1.696,00

623,00

3001 - 3500 cm³ e kadar

8.828,00

7.943,00

4.785,00

2.389,00

877,00

3501 - 4000 cm³ e kadar

13.880,00

11.985,00

7.059,00

3.151,00

1.255,00

4001 cm³ ve yukarısı

22.716,00

17.035,00

10.089,00

4.535,00

1.760,00

2-Motosikletler

100 - 250 cm³ e kadar

118,00

89,00

66,00

42,00

17,00

251 - 650 cm³ e kadar

243,00

184,00

118,00

66,00

42,00

651 - 1200 cm³ e kadar

623,00

371,00

184,00

118,00

66,00

1201 cm³ ve yukarısı

1.508,00

997,00

623,00

495,00

243,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

748,00

495,00

243,00

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm³ ve aşağısı

997,00

623,00

371,00

1901 cm³ ve yukarısı

1.508,00

997,00

623,00

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

1.886,00

1.127,00

495,00

26 - 35 kişiye kadar

2.262,00

1.886,00

748,00

36 - 45 kişiye kadar

2.517,00

2.136,00

997,00

46 kişi ve yukarısı

3.019,00

2.517,00

1.508,00

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

'a kadar

672,00

446,00

220,00

1.501 - 3.500 kg'a kadar

1.357,00

787,00

446,00

3.501 - 5.000 kg'a kadar

2.037,00

1.696,00

672,00

5.001 - 10.000 kg'a kadar

2.262,00

1.922,00

902,00

10.001 - 20.000 kg'a kadar

2.717,00

2.262,00

1.357,00

ve yukarısı

3.399,00

2.717,00

1.580,00

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

'a kadar

12.616,00

10.089,00

7.566,00

6.051,00

1.151 - 'a kadar

18.929,00

15.139,00

11.355,00

9.083,00

1.801 - 'a kadar

25.241,00

20.192,00

15.139,00

12.113,00

3.001 - 'a kadar

31.554,00

25.241,00

18.929,00

15.139,00

5.001 - 'a kadar

37.866,00

30.291,00

22.716,00

18.171,00

10.001 - 'a kadar

44.178,00

35.341,00

26.502,00

21.197,00

ve yukarısı

50.489,00

40.388,00

30.291,00

24.232,00

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

 

Paylaş :

 
allianz axa groupama gunes koru hdi unico aksigorta quick mapfre sompo turknippon doga ergo eureko

ÜRÜNLER

Hızlı, Güvenli ve Ekonomik

KONUT SİGORTASI

Detaylı bilgi almak için tıklayın.

Konut sigortası ile hem binanızı hem de eşyanızı sigorta teminatı altına alabilirsiniz. Kiracı iseniz sadece konutta bulunan eşyalarınızı sigortalatmanız mümkündür. Konut sigortası teminatları çok geniş kapsamlıdır. Konutunuz için yaptırmış olduğunuz DASK zorunlu deprem sigortası sadece binanın deprem riskine karşı sigortalanmasını sağlar. Konut paket poliçesi depreme ilaveten Yangın, Hırsızlık, Su basması, Komşuya verilecek zararlar gibi bir çok teminat içermektedir.

konut
Yabanci

YABANCI SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı bilgi almak için tıklayın.

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de ikamet izni için gerekli olan bu ürün; sigorta süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla, sigorta ettirenin hastalık ve/veya kazaya uğraması halinde bu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamalarını; sigortalının tabi olduğu poliçede belirtilen Sağlık Sigortası Genel Şartları’na ve Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’ne ve bu özel şartlara göre sağlık kurumları uygulama ilkelerine uygun hazırlanan teminat tablosundan poliçede belirtilen teminat, limit, ödeme yüzdesi ve istisnalara tabi olarak karşılar.

TRAFİK SİGORTASI

Detaylı bilgi almak için tıklayın.

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Trafik Sigortası Teminatları bütün sigorta şirketlerinin hazırladığı poliçelerde aynıdır. Ancak Trafik Sigortası Primleri Sigorta Şirketlerine göre farklılık göstermektedir. Önceden sigorta şirketleri primleri aylık olarak belirlemekteydi. Hazinenin yayınladığı son genelgeyle fiyatlar artık günlük olarak da değişkenlik gösterecektir. Sigorta şirketleri Trafik Sigortası Primlerini hesaplarken araç sahibinin yaşı, geçmiş kaza durumları, trafik mcezaları ile aracın geçmişte karıştığı kazaları dikkate alıp fiyat vermektedir.

Trafik
Tamamlayici

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı bilgi almak için tıklayın.

Sağlığım tamam sigortası ne zaman devrede? • Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi; • SGK ile anlaşmalı olan hastaneyle SOMPO SİGORTA’nın Sağlığım Tamam Sigortası ürününe özel anlaşmasının olması; • SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun SGK ile anlaşmalı olması; • Tedavisi talep edilen rahatsızlığın poliçe öncesine dayanmaması ve SOMPO SİGORTA Sağlığım Tamam Sigortası özel ve genel şartlarına uygun olması gerekmektedir.

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI

Detaylı bilgi almak için tıklayın.

Yurtdışı Seyahat Sigortası, yurtdışına yapacağınız seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık problemlerini, sorunlarını teminat altına alan ve seçilen alternatife göre Yardım Hizmetleri ile içeriği genişletilmiş seyahat sağlık sigortasıdır. Yurtdışı Seyahat Sigortasının kapsadığı teminatlar, tıbbi tedavi teminatı, sigortalının seyahati veya nakli, sigortalının daimi ikametgaha nakli, sigortalının cenazesinin nakli, bagaj kaybı ve çalınması, tıbbi danışmanlık, acil mesajların iletilmesidir.

seyahat

SigortaMerkezi.com

SİGORTA FİYATLARI


Trafik Sigortası Fiyatları

Sigorta Merkezi 16 sigorta şirketinden aracınız için en uygun "Trafik Sigortası" fiyatı bulmanızı sağlar...

Devamı için

Yurtdışı Seyahat Sigortası Fiyatları

Yurtdışı Seyahat Sigortası, yurtdışına yapacağınız seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık...

Devamı için

Konut Sigortası Fiyatları

​Konut sigortası ile hem binanızı hem de eşyanızı sigorta teminatı altına alabilirsiniz.DASK... Kiracı iseniz sadece konutta...

Devamı için

Yabancı Uyruklu Sağlık Sigortası Fiyatları

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de ikamet izni için gerekli olan bu ürün; sigorta süresi içinde, sigortalının...

Devamı için

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile özel hastanede ne kadar SGK farkı ödeyeceğim diye düşünmeyin!...

Devamı için

Kasko Sigortası Fiyatları

Sigorta Merkezi 16 sigorta şirketinden aracınız için en uygun "Kasko Sigortası" fiyatı bulmanızı sağlar.

Devamı için
ssl
Copyright © 2014 Sigorta Merkezi Tüm hakları saklıdır.
2016 yılında uygulanacak olan Motorlu Taşıtlar Vergisi
2016 yılında uygulanacak olan Motorlu Taşıtlar Vergisi tam listesi ve uygulama esasları
2015 motorlu taşıtlar vergisi,2015 MTV,motorlu taşıt vergisi,araç taşıt pulu,araç vergisi,2015 araç vergisi,motorlu taşıtlar vergisi sorgulama,indirimli motorlu taşıtlar vergisi,kasko değer bildirim formu,2016 mtv,2016 motorlu taşıtlar vergisi